şükela:  tümü | bugün
 • tck'nın 271. maddesinde tanımlanmış olan suçtur..
  bir baskasına yönelik, tck'ya göre suç teşkil eden bir konu hakkında asılsız bir suclamada bulunmanın suç oldugunu açıklar..
  misal hırsızlık tck'ya göre suçtur.. herhangi birinin hırsız olmadığı halde hırsız olduğunu iddia etmek suç uydurmaktır ve adı gecen maddeye göre böyle bir iddiada bulunmak suctur..

  yine misal pkk taraftarı olmak tck'nın 215. maddesine göre suçtur (işlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) pkk taraftarı olmayan birinin pkk taraftarı oldugunu iddia etmek de yine suç uydurmaktır.. ve bu da suçtur..

  md. 127 ise isnadın ipatıyla ilgili olup şöyle der: " isnat edilen ve suç oluşturan fiilin ispat edilmiş olması halinde kişiye ceza verilmez. bu suç nedeniyle hakaret edilen hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı verilmesi halinde isnat ispatlanmış sayılır. bunun dışındaki hallerde isnadın ispat isteminin kabulu ancak isnat edilen fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veyaz şikayetçinin ispata razı olmasına bağlanır. ispat edilmiş fiiilinden söz edilerek kişiye hakaret edilmesi hallinde cezaya hükmedilir."

  neymiş; yasalar suç uyduranları korumuyormuş..

  bir de şöyle bir şeyler var niyeyse: #8232860 #8231997

  (bkz: aman yavaş aheste)
 • kanunlarda suç olarak yer almayan bir fiilin, suç teşkil eden bir fiil gibi yansıtılması anlamına da gelebilir. suç olmayan bir eylemi, suç olmadığı halde bir kişinin gerçekleştirdiği iddia edilip de, söylem şikayet konusu yapılırsa gerçekler ortaya çıkacaktır. zira kanunilik ilkesi gereği, kimse kanunda suç olarak belirtilmeyen bir eylemden ötürü cezalandırılamaz. sonuç, sanık olarak gösterilen kişi açısından takipsizlik kararı ya da yargılama sonucunda verilecek olan beraat kararıdır. suç olmayan bir fiili suç gibi göstermenin yanı sıra bunu bir kişiye isnad edip, eylemi şikayet konusu yapan kişi açısından*durum aynı derecede iç açıcı olmayabilir. (bkz: adliyeye karşı suçlar)
 • türk ceza kanunu'nda, adliyeye karşı suçlar başlığında 271. maddede düzenlenmiştir.
  buna göre işlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimseye 3(üç) yıla kadar hapis cezası verilir.

  burada kişi suçun faili olarak gösterilmeksizin, aslında işlenmemiş bir suçun işlenmiş olduğunu iddia ederek yetkili makamlara ihbarda bulunulmaktadır.

  bu suçun failleri adli birimlerin gereksiz yere meşgul olmalarına, adaletin boşuna çalışmasına ve zaman kaybına neden olmaktadır.

  suç uydurma suçunda failin yetkili makamlara bildirdiği fiil teknik anlamda suçtur.
  ancak iftira suçunda yetkili makamlara bildirilen fiil suç olabileceği gibi idari bir yaptırım gerektiren başka bir hukuka aykırı fiil de olabilir.

  suç uydurma, suçun işlenmediğini bildiği halde doğrudan veya iz ya da delil uydurarak durumu yetkili mercilere bildirmektir.
  "yine iftira suçundan farklı olarak,"
  herhangi biri suçu fail olarak gösterilmeden aslında hiç işlenmeyen bir suçun gerçekleştiğini iddia ederek yetkili makamlara bildirmektedir.

  suç seçimlik hareketli olarak düzenlenmiştir.

  birinci hareket; işlemediği bilinen bir suçu yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar etmektir.
  örnek olarak; kişinin imzasını taşıyan kendisine ait çeki çalınmadığını bildiği halde karşılığını ödememek için, birine fiil isnat etmeksizin sadece çalındığını ileri sürmek verilebilir. (yargıtay 9. ceza dairesi kt:20.12.2012, 9146 e. /15407k. ) buna şekli uydurma denmektedir.

  ikinci hareket ise işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uydurmaktır.
  bu ise maddi şekilde suç uydurma olarak adlandırılmaktadır.
  bu iki fiilden herhangi birinin gerçekleştirilmesiyle suç oluşur. kasten işlenebilen suçlardandır, taksirle işlenemez.

  ayrıca, 765 sayılı türk ceza kanunun 283. ve 5237 sayılı tck.nun 271. maddesinde düzenlenen "suç uydurma" suçu soyut tehlike suçu niteliğinde olup fiilin herhangi bir zarara neden olması gerekmez.
  işlenmemiş bir suçun işlenmiş gibi ihbar edilmesi üzerine soruşturmanın başlatılması zorunlu olmayıp, ihbarın objektif olarak soruşturma başlatmaya elverişli içerikte bulunması suçun oluşumu için yeterlidir.
  bu kapsamda değerlendirilen bir emsal kararın kaynağı için:
  yargıtay 4. ceza dairesi 2008/15541 e., 2010/13050 k.
  soyut tehlike suçu
  suç uydurma

  suç uydurma suçunun cezası:

  soruşturması ve kovuşturması şikâyete bağlı suçlardan olmayıp re'sen araştırılır. görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. suçun yaptırımı ise 3 (üç) yıla kadar hapis cezasıdır.

  bu entry, bazı suça konu eylemlerin ne demek olduğunu bilmeyen kişilerin; bilgilendirilmesi amacıyla yazılmıştır.
  yazıda belirtilen emsal kararlardan daha güncel olan emsal kararlar elbette vardır, araştırılması tavsiye edilir.
  hukukun üstünlüğüne yüksek cesaretle inanmaya devam eden güzel yürekli insanlara saygılarımızla.