şükela:  tümü | bugün
 • suclulugu hukmen sabit oluncaya kadar, kimse suclu sayilamaz .

  (bkz: karine)
  (bkz: hukuk)
 • sanığın kesin mahkumiyet hükmüne kadar suçsuz sayılması,kendisinin suçsuzluğunu kanıtlamakla yükümlü olmaması anlamına gelir
 • sadece katolik değil genel hrıstiyan inancında (ki protestanlıkta daha da güçlüdür) doğan her çocuk isa'nın çarmıha gerilmesinden sorumlu olduğundan değil, ilk günahı işleyip cenetten kovulan (elma'yı hatırlayalım) adem ile havva'nın soyundan geldiklerinden günahkar sayılırlar, bundandır vaftiz töreninin düzenlenmesi, ilk günahtan arınılmaya çalışılması. isa ise çarmıha gerilerek o güne dek insanlık tarafından işlenmiş günahları yıkamıştır, ve fakat neden cenetten kovulma ile sonuçlanan, üstelik de zaman aşımına uğramış olması icap eden eden davasını (adam and eve vs. god almighty) düşürememiştir, bu herhalde herkesin adem ile havva'dan bir parça taşıdığına inanan kilise ile ilgili bir sorundur.
 • suçu kanıtlanana kadar herkes masumdur demek.yani gazete/tvde verilenin aksine her tutuklanan suçlu değildir mahkeme daha sonra serbest bırakabilir onu.polisin her yakaladığı da suçlu değildir mahkemenin suçlu bulup mahkum etmesi gerekir
  ha bir de her klasik amerikan filmide acemi polis yakaladıkları adam için bir kere suçlu(bkz: criminal) der amiri de mutlaka düzeltir şüpheli(bkz: suspect) diye (bkz: holywood kliseleri)
 • anayasal ifadesi 82 anayasasında (38.madde 4.fıkra) "suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar ,kimse suçlu sayılamaz." şeklinde olan, temel ceza muhakemesi ilkesi.
 • osmanlı hukukunda "beraat-i zimmet asıldır" olarak var olan ilke. ayrıca (bizim de mensubu olduğumuz) doğu geleneği*insanların masum doğduğunu kabul etmektedir. tüm insanların ilk günahtan sorumlu tutulması hristiyan geleneğine özgüdür.
 • sözlükte * pek kaale alınmayan kural, potansiyel götümüz girebilir sebebi. mahkemesi sonuçlanmadan olayları gazetelerden okuduğumuz haliyle,alal acele, yalap şulap yorumlamaya devam edersek çok ağrır bir gün bi taraflarımız.
 • ingilizcesi presumption of innocence olan ve ceza usul hukuku konusunda yapılan son değişikliklerden sonra adli olaylarda daha etkili kullanıldığına şahit olduğum en temel karine.
 • hangi halde olursa olsun durdurulamayacak olan temel hak ve hürriyetlerden biri.