*

 1. kimse, i$lendigi zaman yururlukte bulunan kanunun suc saymadigi bir fiilden dolayi cezalandirilamaz, kimseye sucu i$ledigi zaman kanunda o suc icin koyulmu$ olan cezadan daha agir bir ceza verilemez .

  (bkz: hukuk)
 2. bir hareketin suç olarak kabul edilip cezalandırılabilmesi için kanunda yer alması gerektiğini ifade eden ilke.
 3. sanırım şu sıralar sözlükte ki kargaşayı yenmek için en çok ihtiyacımız olan ilke.
 4. hiçbir işe yaramayan, kötü bir rehincinin öldürülmesi dünyaya ne kaybettirecektir?

  hatta dünya bir pislikten temizlenmiş olacakken raskolnikov da ekonomik sorunlarından kurtulacaktır.

  ancak rehinciyi öldüren raskolnikov'un peşini kanunlar bir türlü bırakmaz.

  işte buna suç ve ceza'da kanunilik ilkesi denir.
 5. cumhuriyet dönemi'nde en açık biçimiyle 1961 anayasasının 33. maddesinde kendine yer bulabilen üst hukuk normu. bundan önce sadece 1876 kanuni esasi'de şöyle hafif bi değimilmiş hepsi o. e bu kadar geç derc edersen anayasana böylesine ehemmiyetli bir maddeyi, adam kanunda suç olarak tanımlanmayan fiilleri işlediklerini öne sürdüğü kişileri toplayıp tıkar bi hapishaneye, biz de böyle mal gibi bakarız işte.