şükela:  tümü | bugün
  • suçun kanuni tanımında yani tipiklikte yer alan unsurlardan tanımlanabilir ve yorumlanabilir unsurlara verilen addır. esasen suçun unsurları bakımından bir öneme haiz değildir. yani bu sınıflandırma yapılmasa da suçun unsurları bakımından etkilenecek bir durum yoktur.

    deskriptif unsurlar, tanımlanabilir unsurlardır. yani suçun kanuni tanımındaki tanıma dayalı unsurdur. bu unsur, herkesçe bilinen şeylerdir. örneğin, kasten öldürme suçunun tanımındaki insan tabiri herkesçe bilinir. ayrıca hukuki bir yoruma ihtiyaç duymaz.

    ancak normatif unsurlar, yoruma muhtaçtır. normatif unsurlar hukuki yorumla ne olduğu açığa kavuşturulur. örneğin, resmi belgede sahtecilik suçu için resmi belge normatif bir unsurdur ve resmi belgeden ne anlaşılması gerektiği yorumlanmalıdır.