• istanbul belediye konservatuvarı'nın ve daha sonra istanbul üniversitesi'ne bağlanan devlet konservatuvarı'nın 47 yıllık batı müziği solfeji, türk musikisi nazariyatı, türk musikisi solfeji ve usûl dersleri hocası, istanbul üniversitesi türk sanat müziği korosunun tam 42 yıllık şefi...

    2005 yılında hocalık görevinden ayrılan süheyla altmışdört, 16 mayıs 2005 günü saat 20.00'de istanbul atatürk kültür merkezi'nda yapılan bir törenle, istanbul üniversitesi türk sanat müziği korosu şefliğini de elif ahıs'a devretti.