şükela:  tümü | bugün
 • 6 ekim 1923'te türk ordusu istanbul'a girdiğinde başında bu adam vardı, mirliva (tümgeneral) rütbesiyle.
  1876'da selanik'te doğmuş, 1936'da edirne'de ölmüş.
  macit gökberk'le alakası da soyadı benzerliğinden ibaret değil.

  http://tr.wikipedia.org/wiki/şükrü_naili_gökberk
  http://tr.wikipedia.org/wiki/macit_gökberk
 • şimdi kabul, istanbul'un işgalden kurtuluşu zamana yayılıydı birden olmadı. dramatik bir öğe yoktu yani. ama yine de şu adamın başlığında 2 entry olmasında bir tuhaflık yok mu ey isdanbıllı gardaşlarım?
 • şükrü naili gökberk, (1876, selanik - 26 kasım 1936, edirne) türk asker. kurtuluş savaşı komutanlarından ve siyaset adamı. bursa, eskişehir ve istanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu sırasında türk ordusunun başında şehre giren kurtuluş savaşı kahramanıdır.

  1876'da selanik'te mustafa bey ile hasibe hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. edirne lisesi'nden mezun olduktan sonra 1899'da harp okulu'nu 1902'de harp akademisi'ni kurmay yüzbaşı olarak bitirerek kurmay stajı için selanik'te bulunan 3. ordu'nun emrindeki görice ve avlonya 2. sınıf redif taburu'na atandı.

  1904'de priştine redif fırkası'nda kurmay, 1905'te rumeli'de eşkıyaları tenkili için kuvve-i takibiye tugayı'nın selanik alayı 2. avcı tabur komutanlığına, 1908'de 3. ordu nizamiyet 22. alay komutanlığına atandı. 1910'da 3. ordu 10. köprülü redif fırkası kurmay başkanı, 1911'de 5. kolordu nizamiye 14. fırka kurmay başkanı oldu. bu görevdeyken balkan savaşı’na katıldı. 1913'te 8. fırka kurmay başkanlığına, ardından redif fatih fırkası kurmay başkanlığına getirildi. 1914'te 7. fırka kurmay başkanıyken ı. dünya savaşı'na katıldı ve 1915'de 50. fırka komutanı oldu. 1918'de 49. fırka komutanı oldu ve temmuz 1920'de aynı fırkayla kırklareli'de yunan ordusu'na karşı savaştıysa da birliğiyle bulgaristan'a sığınmak zorunda kaldı.

  aralık 1920'de bulgaristan'dan memleketine dönerek 25 nisan 1921'de kurtuluş savaşı'na katılmak üzere anadolu'ya geçti. 15. fırka komutanı olarak kütahya ve sakarya meydan muharebesi'ne katıldı. eylül 1921'de ankara komutanlığına, kasım 1921'de adana bölgesi işgal ve tesellüm heyeti başkanlığına, ocak 1922'de mersin bölgesi komutanlığına getirildi. temmuz 1922'de 3. kolordu komutanlığına atandı. ağustos 1922 tarihinde komutası altındaki kolorduyla başkomutanlık meydan muharebesi'nden sonra eskişehir, bursa, bandırma'yı beraber geri aldı. 31 ağustos 1922 tarihinde üstün başarılarından dolayı mirliva rütbesine terfi etti ve paşa oldu. lozan antlaşması'nın yürürlüğe girmesinden sonra 6 ekim 1923 tarihinde kolordusuyla birlikte istanbul'a girdi. savaştan sonra kırmızı şeritli istiklâl madalyası ile taltif edildi.

  1923 yılında tbmm 2. dönem kırklareli mebusu seçildi. kasım 1924 tarihinde askerliği tercih ederek milletvekilliğinden istifa etti. 1926 yılında ferik rütbesine terfi etti. 1934 yılında 3. kolordu komutanı görevini yürütürken emekliye ayrıldı. 1935 yılında istanbul milletvekili seçilerek tekrar tbmm'ye girdi. 23 kasım 1936 tarihinde edirne'nin kurtuluş bayramına katıldığı sırada hayatını kaybetti. kabri istanbul'a getirilerek edirnekapı şehitliği'ne defnedildi.

  nazire hanım ile evliliğinden turgut, macit gökberk (d. 1908), saadet (d. 1909) adlı üç çocuğu oldu.
 • 5 yıllık koca işgali sonlandiran atamizin ordusunun başına istanbul'a giren kutlu kumandan. saygı ile aniyoruz kendisini.
 • istiklal madalyası sahibi, kuva-yı milliye mensubu şerefli türk subayı*;

  aile durumu

  1876 yılında selanik'te doğdu. mustafa bey'in oğludur. 26 ekim 1936'da edirne'de vefat etti. istanbul - edirnekapı şehitliğine defnedildi. naaşı, 25 ekim 1988'de devlet mezarlığına nakledildi.

  öğrenim durumu

  13 mart 1896'da girdiği harp okulundan 13 ocak 1899'da teğmen rütbesiyle, devam ettiği harp akademisinden 6 şubat 1902'de kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu. almanca, fransızca ve ingilizce biliyordu.

  yükselme tarihleri

  13 ocak 1899'da teğmen,

  13 ocak 1900'de üsteğmen,

  6 şubat 1902'de kurmay yüzbaşı,

  6 aralık 1907'de kurmay binbaşı,

  25 nisan 1915'te kurmay yarbay,

  1 eylül 1917'de kurmay albay,

  31 ağustos 1922'de tümgeneral,

  30 ağustos 1926'da korgeneral.

  askerî görevleri

  14 ocak 1902'de kurmay stajı için 3'üncü ordu emrinde görice ve avlonya redif taburlarında görev aldı.

  14 ekim 1902'de 13'üncü topçu alayı 2'nci batarya komutanlığında stajda,

  18 temmuz 1903'te 20'nci piyade alayı 2'nci tabur 2'nci bölük komutanlığında stajda,

  18 mayıs 1904'te 29'uncu piriştine redif tümeni kurmaylığına,

  5 şubat 1908'de rumeli'deki eşkıyanın tenkili için teşkil edilen takip kuvvetleri tugayı selanik alayı 2'nci avcı taburu komutanı,

  23 nisan 1909'da 20'nci nizamiye alay komutanı,

  14 temmuz 1910'da 3'üncü ordu 10'uncu köprülü redif tümeni kurmay başkanı,

  14 mart 1911'de 5'inci kolordu 14'üncü nizamiye tümeni kurmay başkanı olarak atandı. bu görevde iken cuma-i bâlâ güneyinde bulgarlarla ve yenice vardar'da yunanlara karşı savaştı.

  14 aralık 1912'de fatih tümeni kurmay başkanı olarak kalikiratya taraflarında serköprü mevzilerinde ve edirne ileri harekâtında bulundu.

  14 mart 1914'te 7'nci nizamiye tümeni kurmay başkanı,

  daha sonra kayalıtepe bölge komutanı olarak tayin edildi. çanakkale cephesi'nde seddülbahir, kerevizdere, zığındere muharebelerine katıldı.

  yine bu cephede arıburnu kuzey grubu sol kanat bölgesi kurmay başkanı olarak görev yaptı.

  1 şubat - 31 temmuz 1916'da 50'nci tümen komutanı olarak şile - anadolu feneri sahil kısmında yapılan muharebelere katıldı.

  1 eylül 1916 - 20 temmuz 1917'de aynı görevle makedonya cephesinde drama ve urfano bölgesindeki muharebelere katıldı.

  15 ekim 1917 - 15 mart 1918'de 49'uncu tümen komutanı olarak görev yaptı.

  temmuz 1920'de birliğiyle bulgaristan'a sığındı ve aralık 1920'de bulgaristan'dan döndü.

  1 mayıs 1921'de anadolu'ya geçerek millî mücadele'ye katıldı ve 15'inci tümen komutanı olarak atandı. bu görevde iken kütahya batısındaki bölgede eskişehir önünde sakarya muharebesine katıldı.

  17 eylül 1921'de ankara komutanı,

  26 kasım 1921'de adana bölgesi işgal ve tesellüm komisyon başkanı,

  4 ocak 1922'de mersin bölgesi komutanı,

  29 temmuz 1922'de 3'üncü kolordu komutanı olarak tayin edildi ve başkomutan muharebesine katıldı.

  6 ekim 1923'te kolordusu ile istanbul'a girdi.

  8 ekim 1934'te 3'üncü kolordu komutanı iken emekli oldu.

  katıldığı savaşlar

  1912 - 1913 balkan savaşı,

  1914 - 1918 birinci dünya savaşı,

  1919 - 1922 istiklal savaşı.

  nişan ve madalyaları

  harp madalyası,

  gümüş imtiyaz madalyası,

  beşinci dereceden mecidî nişanı,

  dördüncü dereceden osmani nişanı,

  afgan hükûmeti serdar-ı alâ nişanı,

  bulgar hükûmeti üçüncü dereceden st. aleksandr nişanı,

  ikinci dereceden alman demir salip nişanı,

  tbmm tarafından istiklal madalyası ve takdirname ile ödüllendirildi.

  askerlik sonrası aldığı görevler

  1923'te kırklareli milletvekilliği ve 1935'te istanbul milletvekilliği yaptı.
 • o güzel atlara binip giden güzel insanlardan; istiklal harbimiz başta olmak üzere türk milleti uğrunda mücadele edenlerden değerli bir paşa.

  kendisi 1936 yılında vefat ettiğinde, gazi paşa çok üzülür ve hafız yaşar okur'u mezarı başına yasin suresi okumak üzere gönderir.
 • kendisinin anlatımıyla;
  gene çanakkale'de... ileri hatta keçideresi'nin karşısında, düşman makineli tüfeklerini kurmuş durmaksızın bu dereyi ateş altına alıyor ve her gün bizden on, on beş kişiyi şehit ediyordu.
  bir gün teftişe gittiğim sırada tabii ki o dereden geçmek icap etti. dere başına gelince alay kumandanı bana: "bu sırat köprüsüdür, dedi, evvela ben geçeyim, sonra siz ve bu kırk adım kadar mesafeyi hızlı koşarak geçti. ben de öyle koşarak geçtim. düşman ateş ediyor, makineli tüfekleri işleyip duruyordu.
  bir de arkama döndüm baktım ki bir mehmetçik ellerindeki bakraçlarla ateşe hiç aldırmadan, ağır ağır geliyor. "koş vurulacaksın, koş" diye bağırdım.
  sesimi işitmemiş gibi hiç istifini bozmadı nihayet yanıma yaklaşınca niçn koşmadığını sordum ne cevap verse beğenirsiniz? bakınız, ne dedi; "koşsam bakraçlardaki bakla çorbası dökülür, arkadaşlarım aç kalırlar. düşmandan korkulmaz kumandanım." ( kaynak: hatıralar, vesikalar, belgelerle yakın tarihimiz)
  şükrü paşa gibi ismini bildiğimiz onca yiğit kumandanın yanında bu vakadaki gibi ismini bilmediğimiz ama bizi müstemleke olmuş bir ülkenin üçüncü sınıf vatandaşı olmaktan kurtaran on binlerce askerimizin her birinin ruhu şad olsun. gelecek nesiller bize böyle müteşekkir olabilecek mi emin değilim.
 • samsun ılkadim' da sıhhiye eğitimi verilen ve benim de acemi birligi görev yerim olan kışlaya ismi verilmis paşa/general.