• sükût yani sessizlik kelimesiyle karıştırılmaması gereken sözcük.

    sükut ve sukut farklı anlamlardadır aslında.
    sükut veya sükût, sessizlik anlamındayken, "sukut", 'ıskat'tan, sakıt olmaktan gelir, düşmek, yığılmak, çökmek anlamındadır. hukukta da, borç sakıt olur...

    mesela, "sükût-u hayal"e değil, "sukut-u hayal"e uğranılır. hayal kırıklığı yani...