şükela:  tümü | bugün soru sor
 • (bkz: şimdi reklamlar)

  guzel calisma. biri googleden arayinca hemen burasi cikacak burda da yorumlar falan.
 • muhtemelen puani turkiye'deki dis hekimligi fakultelerinden birine yetmedigi icin el kol sallayarak girilen bulgar universitelerinden birini tercih etmistir.

  edit: baslik basa kalmis, burada bir dis hekiminin reklamini yapan entry vardi.
 • (bkz: bu ne lan)

  (bkz: ekşi sözlüğe her bütçeden reklam verebilirsiniz)

  kanzuk, bak hele;

  http://www.tdb.org.tr/…t_icerik.php?yer_id=3&id=106

  türk dişhekimleri birliği ve dişhekimleri odalarının disiplin yönetmeliği

  madde 8/a- reçete kağıtları, el ilanları, promosyon malzemeleri ve benzeri araçlarla reklam yapmak veya sanal ortamlar da dahi olmak üzere her türlü iletişim araçlarında reklam amacına yönelik veya haksız rekabeti sağlayıcı yazılar yazmak, yazdırmak veya açıklamalarda bulunmak; çalıştığı veya ortağı olduğu kuruluş veya şirket aracılığı ile anılan eylemlerin yapılmasına göz yummak.

  fiillerinin para cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir.

  özel sağlık kuruluşlarının reklam yapmalarını yasaklayan bir diğer düzenleme ise ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmeliğinin 32. maddesinde yer almaktadır. buna göre“sağlık kuruluşları ve çalışanları her ne surette olursa olsun; kuruluşları, kuruluşlarının sundukları hizmet, uyguladıkları tanı ve tedavi yöntemleri yada kullandıkları her türlü cihaz ve benzeri araçlar ile ilgili kitle iletişim araçları, elektronik ortam, görsel-işitsel araçlar, yazılı materyaller veya benzeri nitelikteki araçlar ile doğrudan ve dolaylı olarak tüketici konumundaki kitleye yönelik reklam ve tanıtım yapamazlar. başkaca kişi, kurum ve kuruluşların benzer nitelikteki çalışmalarına aracı olamazlar. sağlık kuruluşları çalışmalarına ticari bir görünüm veremeyecekleri gibi; insanları yanıltıcı, paniğe sevk edici, yanlış yönlendirici benzer nitelikteki kuruluşlar ve çalışanları arasında rekabete yol açıcı davranışlarda bulunamazlar”

  bu hükümle de özel sağlık kuruluşları ile çalışanlarının her ne şekilde olursa olsun reklam yapmaları ve mesleki rekabet dışındaki bir rekabette bulunmaları kesin surette yasaklanmıştır.

  dişhekimlerinin bir web sayfası hazırlarken uymaları gereken kurallar ve sınırlar söz konusu mevzuatın incelenmesiyle anlaşılabilecektir. kılavuz, bu çerçevede bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. ilgili mevzuatın incelenmesi ile de doğrudan bilgi toplanabilir.

  dişhekimliği alanında yapılacak her türlü yayının, reklâm yasağına ilişkin kural ve ilkelere uygun olması gereklidir. aşağıda belirtilen etik kurallar bu çerçevenin tanımlanmasında dişhekimlerine yardımcı olmak amacıyla belirlenmiştir. bu nedenle belirtilen kurallardan hiçbiri mevcut düzenlemelerdeki reklâm yasağına ilişkin kuralları bertaraf eder biçimde yorumlanamaz.

  1. dişhekimleri; elektronik ortam da dâhil olmak üzere her tür araç ile yapacakları bütün yayınlarında sağlık mevzuatında yer alan, özellikle reklâm yasağına ilişkin tüm kurallara uyarak genel olarak mesleği tanıtma, koruyucu ve tedavi edici ağız diş sağlığı konularında toplumu bilgilendirme hakkına sahiptir.

  2. yapılacak her türlü bilgilendirme, kendini meslektaşlarından öne çıkartma, hasta kazanma ya da yönlendirme amacı ile olmamalıdır.

  3. internet üzerinden hekimlik yapılmamalı, dişhekimi hastasını muayene etmeden, teşhis veya tedavi hizmeti vermemelidir. site içerisinde standart olarak kullanılan karakterlerle yazılacak ve her sayfanın altında yer alacak şekilde “site içeriğinde bulunan bilgiler bilgilendirmek içindir, bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez” ifadesi yer almalıdır.

  4. reklâm unsuru bulunduran yazı, resim fotoğraf ve benzerleri yayınlanmamalıdır. hastaların tedavi öncesi ve sonrası fotoğraflarına yer verilmemelidir.

  5. hasta talebini arttırma amaçlı olarak tedavi seçeneklerinden birinin diğerinden daha üstün olduğu yönünde yanıltıcı ve yönlendirici sunumlar yapılmamalıdır.

  6. dişhekimliği ile ilgili uygulamaların iyiliği, kötülüğü ifade edilmemeli, ağrısız acısız tedavi uygulama gibi vaatlerde bulunulmamalıdır.

  7. dişhekimi katıldığı meslek sonrası eğitimleri, yerli ve yabancı uzmanlık kuruluşlarına üyeliğini, danışmanlık görevlerini, sertifikalarını sitesinde ilan etmemelidir.

  8. yayınlarda muayenehane ya da sağlık kuruluşlarının büyüklüğü, merkeziliği, sessizliği, temizliği; çalışanlar bakımından da en iyi, konusunda uzman, güler yüzlü, ilgili ve benzeri ifadeler kullanılmamalıdır.

  9. sağlık kuruluşlarının sundukları hizmet, uyguladıkları tanı ve tedavi yöntemleri ya da kullandıkları her türlü cihaz ve benzeri araçlar ile ilgili olarak reklam ve tanıtım yapılamaz.

  10. meslek kuruluşları ile diğer mesleki sitelere yönlendirici linklere/bağlantılara yer verilebilir. kendisine internette sayfa hazırlayan/hazırlatan dişhekimi, site adresi olarak bir bilim ve uzmanlık dalının adını kullanmamalıdır. örn: www.çeneortopedisi.com, www.ortodonti.com, www.turkiyenineniyidishekimi.com,www.protez.com gibi. ancak isim, alanla kombine edilebilir. örn: www.çeneortopedisi-kamal.com.

  11. web sayfasında, dişhekiminin aldığı ödüller, üye olduğu siyasi parti, cemaat, dernek veya grup adı belirtilmemelidir. yayınlarda ırk, dil, din, cinsiyet, siyasal ve ideolojik ayrımda bulunulmamalıdır.

  12. ülke dışında bulunan sunucu makineyle ve / veya yabancı dille yapılan sunumlarda da mevcut kurallar ve yukarıda belirtilen kurallara uygun davranılmalıdır.

  13. tedavi ücretleri ile ilgili olarak hasta talebini yaratmaya arttırmaya yönelik ifadeler kullanılamaz. tedavi ücret bilgileri ile ilgili olarak türk dişhekimleri birliği web sayfasındaki ilgili bölüme link/bağlantı verilebilir.

  14. dişhekimi, web sitesinde:

  a) dişhekim(ler)inin adı, soyadı ve unvanı ile çalıştığı kurum veya özel sağlık kuruluşunun ismi,

  b) bağlı bulunduğu oda sicil numarası,

  c) türk dişhekimleri birliği sicil numarası,

  d) mezuniyet tarihi,

  e) özel sağlık hizmeti veren kuruluşun adresi,

  f ) telefon ve faks numaraları,

  g) çalışma gün ve saatleri,

  h) mezun olduğu / oldukları üniversitenin adı,

  i ) e-posta adresi / adresleri ve buna ait mail formu,

  j ) uzmanlık dalı ve akademik unvanı,

  gibi bilgilerine yer verebilir.

  arama motorlarına kayıt

  1. dişhekimleri veya dişhekimliği alanında faaliyet gösteren özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan web siteleri genel arama motorlarına kayıt ettirilebilir. ancak bu kayıtlar esnasında sitede yer alan diğer hekimlerden farklılık gösterecek şekilde (farklı punto, çerçeve ve diğerleri) yayınlanması reklâm olarak kabul edilmelidir.

  2. iş sağlama amacına yönelik ve meslektaşlarıyla rekabete yol açacak şekilde özel amaçlı arama motorlarına, rehberlerine, listelerine, veri tabanlarına ve benzerlerine kayıt yaptırılmamalı. internet kullanıcılarının kendi sitesine yönlendirilmesini sağlamak için internet kısa yolları kullanılmamalıdır.

  “internet sayfasının, sadece dişhekimlerinin bulunmasına yönelik özel amaçlı arama motorlarına kayıt ettirilirken anahtar kelime (keyword) olarak; "adı ve soyadı ya da özel sağlık kuruluşunun adının", "bulunduğu şehir-ilçe-semt adının" ve "uzmanlık alanı ve akademik unvanlarının dışında bir sözcük ya da tanıtma tümcesi kullanılmamalıdır.”