şükela:  tümü | bugün
 • göçebeliği devam etmektedir.
 • kim olduğu hakkında bir çok bilgi kirliliği mevcuttur. selçuklu soyundan gelen 3 tane sülayman şah vardır. burda iki tane bilgi üstüne yoğunlaşılmıştır. bunlardan önce ara bilgiler vermek istiyorum.

  birincisi selçuklu atası olan selçuk bey'in soyundan gelir bu 3 süleyman. bazı kaynaklarda 3. süleyman şah dan bahsedilmemiştir. bu bilgi akılda tutulmalıdır.

  diğer bir unsur ise bu 3. süleyman şah 1400'lü yıllardan önceki soy ağaçlarında yoktur. o döneme ait çok fazla kaynak zaten yok belirtmek gerekir.

  3 çeşit soy ağacı var süleyman şah ve ertuğrul gazi arasında.

  birincisi türklerin büyük atalarından selçuk bey(selçuklu hanedanının başı). selçuk bey'in büyük oğlu arslan yabgu, arslan yabgu'nun oğlu kutalmış. kutalmışın oğlu 1. süleyman şah. 1. süleyman şah'dan sonra oğlu 1. kılıç arslan'dır. 1.kılıç arslan'ın oğlu 1. mesud, mesud'un oğlu ve 2. kılıç arslandır. 2. kılıç arslan'ın oğlu 2. süleyman şah...

  buraya kadar hiçbir sıkıntı yoktur eski kaynaklarda...

  bazı kaynaklarda
  2. süleyman şah'ın torunu veya oğlu kaya alp`'den bahsedilmiş. bundan bahsedilmeyen bir çok kaynak da mevcuttur. kaya alp'in oğlu süleyman şah. ve oğlu ertuğrul gazi, osman orhan diye devam eder. yani osmanlı soyunun oğuzlara uzanan bilinen en eski ataları selçuk bey'in babası temür yalıg olarak bilinir.

  bu soy ağacına göre şu an bahsedilen olaylara muhattap olan süleyman şah. kaya alp'in oğlu ertuğrul gazinin babasıdır. bu soy ağacın göre gündüz alp, ertuğrul gazi'nin oğlu veya kardeşi olarak geçer.

  diğer soyağacına göre ertuğrul gazi'nin selçuklu hanedanlığı ile ilişiği kesiktir farklı bir soydan oğuzlara dayanır. bu soy ağacına göre türbede ki merhum zat kutalmış'ın oğlu, arslan yabgu'nun torunu 1. süleyman şahtır.

  bu soy ağaçlarından zıyade.

  ertuğrul gazinin soyu süleyman şah ve kaya alp üzerinden gene başka soylara dayandırılmış oğuzlara ulaştırılmıştır. bu soy ağacına göre gene türbedeki zat kaya alp'ın oğlu ertuğrul'un babası süleyman şah'tır.

  bazı rivayetler o dönemde karaman oğulları beyliğinin yeniden kurulması anlayışının 1400 lerde canlandırmak adına yapılmış siyaset oyunudur, bazı rivayetlerde bu iddianın, gerçeğin üstünü örtmek için uydurulduğundan bahseder.

  fakat her türlü önemli bir tarihi kişiliktir. ertuğrul'un babası değilse selçuklu beyidir. o değilse ertuğrul'un babasıdır. fark etmez.

  ilber ortaylı'yı göreve çağırıyorum. anlatsın.
 • mezarının zırt pırt değiştiği göz önünde bulundurulursa, yatacak yerin yok bedduasına muhattap kaldığını düşündüğüm kişi.
 • osman gazi'nin büyük dedelerindendir. anadolu selçuklu devletinin kurucusu kutalmışoğlu süleyman şah ile karıştırılmaması gerekir.

  bakalım konu hakkında aşıkpaşazade tarihi ne diyor, aynen aktarıyorum;

  ... süleyman şah gazi haylı bahadurlıklar itdi. bu rum'un
  daglarından ve derelerinden incindiler. göçer evlerün davarı
  dereden ve depeden incinür oldı. gine türkistan'a 'azm itdiler.
  geldükleri yola gitmediler. vilayet-i haleb' e çıkdılar,
  ca'ber kal'ası'nun önine vardılar ve ol arada furat ırmagı
  önlerine geldi. geçmek istediler. süleyman şah gazi'ye eyitdiler:
  "han'um! biz bu suyı niçe geçelüm.?" didiler. süleyman
  şah dahı atın suya depdi. öni yarımış; at sürçdi, süleyman
  şah suya düşdi. ecel mukadder-imiş, allah'un rahmetine
  kavuşdı. sudan çıkardılar ca'ber kal' ası'nun öninde
  defn itdiler. şimdiki hinde ana "mezar-ı türk" dirler. ve
  hem ol kal'aya dahı gine o nesilden düger (döğer) dirler bir tayife
  vardur ol kal'aya şimdi dahı anlar hükm iderler. eyle olsa
  bu göçer halk etrafa tagıldılar. ba'zısı beriyyeye gitdiler.
  şimdiki halda anlara şam türkmanı dirler. ba'zısı gine
  rum'a döndiler; kimi tatar ve kimi türkman'dur.
  şimdiki
  hinde bu rum' da olan tatar ve türkman o tayifedendür. ve
  ba'zısı süleyman şah'un üç oglına uydılar kim biri sunkur
  tigin' dür ve biri dahı küntogdı' dur ve biri ertogrıl gazi'dür
  ve bu üç kardaş geldükleri yola döndiler ...
 • (bkz: mezarında ters dönmek)

  hem mecazî olarak* hem de gerçek anlamda*.
 • ikinci süleyman şah olarak da bilinir.

  ii. kiliç arslan'in en kuvvetli ogullarindan biri olan süleyman sah konya'yi ele geçirmek için plânlar yapmaya basladi. kardeslerine gönderdigi mektuplarda tahta çiktigi takdire kendilerini bulunduklari yerlerde melik olarak birakacagini vaad etti. böylece onlarin da destegini saglayip kayseri-aksaray yolu ile konya'ya yürüdü. sehri dört ay kusattiktan sonra giyaseddin ile anlasti. buna göre süleyman sah sultan'a, çocuklarina, emîrle-rine ve hazinesine dokunmayacagina ve istedigi yere gitmesine müsaade edecegine söz verdi. iki kardes anlasma sartlarina bagli kalacaklarina yemin ettikten sonra giyaseddin konya'dan ayrildi. süleyman sah 7 ekim 1196'da sehre girerek selçuklu tahtina oturdu. giyaseddin keyhüsrev konya'dan ayrilirken iki oglu izzeddin keykavus ve alâeddin keykubad'i sehirde birakmisti. süleyman sah yegenlerine ilgi gösterip diledikleri sekilde hareket edebileceklerini söyledi. ii. süleyman sah önce kardeslerinden argun sah ve berkyaruk sah'a karsi sefere çikip amasya ve niksar'i topraklarina katti (594/1197). elbistan meliki mugiseddin tugrul sah da kendisine tabi oldugunu bildirdi. böylece malatya meliki kayser sah ile ankara meliki mesud hariç bütün kardesleri süleyman sah'a baglilik arzetmis oluyorlardi.

  süleyman sah'in dahili meselelerle ugrasmasini firsat bilen bizans imparatoru iii. alexios dogrudan selçuklu topraklarina tecavüz edemedi. ancak giresun'da batan bir gemiyi kurtarmak üzere gönderdigi donanma samsun limanindaki gemilere saldirdi. mallar yagmalandi. bunun üzerine tüccarlar süleyman sah 'a sikâyette bulunup yardim istediler. sultan bir elçi gönderip mallarin iadesini ve anlasma yapilmasini istedi. neticede bizanslilar türklere yillik vergi ödemeyi ve tüccarlarin mallari için de tazminat ödemeyi kabul ettiler.

  süleyman sah kardeslerini kendine tabi kildiktan sonra taht kavgalarindan istifade eden ermenilerin üzerine yürüdü. ermeni krali leon toroslari asarak kayseri yöresine kadar gelmis ve bazi kaleleri ele geçirmisti. bunun üzerine 1199 yilinda ermenilere karsi harekete geçen süleyman sah isgal edilen selçuklu kalelerini geri aldi. kilikya ermeni kralligi anadolu selçuklularina tabi oldu.

  gürcülerin sürekli olarak türk topraklarina saldirmalari üzerine ii. süleyman sah 598 (1202) tarihinde gürcistan seferine çikti. dogu anadolu'da tabi hükümdar ve beylere de haber gönderip kendisine katilmalarini istedi. bu sirada erzurum saltuklu hükümdari alâeddin meliksah'i da huzuruna çagirdi. meliksah sultan'i erzurum yakinlarinda büyük bir törenle karsiladi. bazi tarihçiler onun sultani karsilamada kusurlu davrandigi ve geç kaldigi için tevkif edildigini söylerken diger bazi kaynaklar da baris müzakereleri sirasinda tevkif ve hapsedildigini ifade ederler. 25 mayis 1202 tarihinde erzurum'a giren sultan rükneddin süleyman sah saltuklu hükümdarini hapsedip bütün topraklarina el koydu ve bu yöreyi kardesi elbistan meliki tugrul sah'a ikta ederek saltuklu hanedanina son verdi.

  sultan süleyman sah erzurum'u aldiktan sonra asil hedefi olan gürcistan üzerine yürüdü. selçuklu ordusu mecingerd kalesi civarinda ordugâh kurdu. fakat ordugâhta istirahat halinde iken gürcülerin baskinina maruz kaldi ve agir kayiplar verdi. gürcüler selçuklu ordugâhina hücum ederek çok miktarda ganimet ele geçirdiler. türk birlikleri ordugâhtan ayrilip daha uygun bir müdafaa mevkiine çekilirken sultanin çetrini (saltanat semsiyesi) tasiyan görevlinin (çetrdâr) ati tökezleyip çetr yere düstü. bunu gören emîr ve askerler sultanin basina bir musibet geldigini sanarak korkuya kapildi ve dagildilar. bizzat süleyman sah orduyu toplamak için seferber olduysa da netice alamadi ve türk ordusu agir kayiplar verdi. süleyman sah tugrul sah ve bazi beyleriyle erzurum'a döndü. gürcüler ordugâhi isgal edip sayisiz esya ve levâzim, altin ve gümüs kaplar, çadirlar, halilar, at, katir ve deveyi ganimet aldilar. esir düsenler arasinda erzincan mengücüklü beyi behram sah da vardi. onu, fidyesini ödeyerek kurtardilar (1202).

  gürcistan maglubiyetine ragmen süleyman sah annadolu'da sagladigi birligi devam ettirmistir. gürcüler de türk topraklarini istilaya cesaret edememislerdir. intikam hissiyle dolu olarak ikinci defa gürcistan üzerine yürürken 6 temmuz 1204 tarihinde (6 zilkade 600) konya-malatya arasinda ölmüs ve konya kalesindeki kümbedhane'de defnedilmistir. gürcüler onun ölümünü firsat bilerek 1205'te malazgirt, ercis ve samankale'ye kadar olan topraklari isgal etmislerdir. ancak erzurum meliki tugrul sah ahlatsahlar'dan begtimur ile birlikte gürcüleri bozguna ugratmislar ve gürcistan içlerine kadar ilerleyerek çok sayida esir ve ganimetle geri dönmüslerdir.

  süleyman sah yaklasik 8 yil süren saltanati sirasinda ülkede millî birligi saglamis, hudutlarini doguda gürcistan'a, kuzeyde karadeniz sahillerine kadar genisletmis, mengücüklü, artuklu, eyyubi hükümdarliklarini ve kilikya ermeni kralliklarini kendisine tabi kilmistir. süleyman sah yüksek devlet adamligi vasiflarini haiz, engin kültürlü ve sair bir hükümdardi. diger birçok türk hükümdari gibi o da alim, sair ve sanatkârlari himaye etmistir.

  süleyman sah'in ani ölümü üzerine nüfuzlu kumandanlari oglu iii. izzeddin kiliç arslan'i hükümdar ilen ettiler. çocuk yasta selçuklu tahtina çikan iii. kiliç arslan tahti sekiz ay sonra amcasi i. giyaseddin keyhüsrev'e terk etmek zorunda kaldi (1205).

  ***
  kaynak 1
  claude cahen, osmanlılardan önce anadolu
 • hayattayken mezarının gezdiği kadar gezmemiştir...
 • çok ciddi tarih hatasına kurban gitmiş olan şahsiyet.

  ertuğrul'un babası olarak ifade edilmektedir. hatta caber kalesinde yatan kişinin bu ertuğrul gazinin babası olduğu iddia edilir.

  gerçek şudur ki süleyman şah, anadolu selçukluların kurucusu 1. kılıçarslan'ın babasıdır.

  ertuğrul gazi'nin babası gündüzalp'tir.

  eğer vikipedi'den tarih yazanlar gerçekte olmayan osmanlıların lideri bir süleyman şah yaratmışlardır.

  bunun en büyük örneği trt'de yayınlanan diriliş dizisindeki süleyman şah karakteridir.
 • türbesi 1974 yılında suriyenin yaptığı tabya barajı altında kalacağı anlaşılınca , yine suriyenin kuzeyinde karakozak mevkiine taşınmış osmanlı devleti kurucusu osman bey'in dedesidir. dedesi değildir iddiaları da vardır ama büyük ihtimalle dedesidir.