• karnum açdur karnum açdur karnum aç
  rahmet itgil tangrı baña kapu aç

  uçmak aşından dilerüm bir çanak
  nur hamîrinden iki üç bazlamaç

  rahmetüñ çokdur deñizdür iy çalab
  rahmetüñ eksilmeye sen çok saç

  ger yazukluvan bağışla iy kerîm
  kuluña dutma katı bu kez geç

  sen buyurduñ kuluña gel bir karış
  kim gelem seniñiçün ben bir kulaç

  kim seni bir bilmeye canlar canı
  oldı gâvur boynına asıldı haç

  kim seni göre vü âşık olmaya
  ya eşekdür yâ ki taşdur yâ ağaç

  sen güneşsin gök tahtuñ iy paşa
  çayır u çimen nurından oldı çaç

  kaşlaruñ yâdur gözüñ oklar atar
  göñlüm ol oklariçün oldı amaç

  ol ne kaşdur ol ne gözdür cân alur
  ol ne boydur ol ne yüzdür ol ne saç

  iy veled gözlü cihanda azdur
  gözsüze bakma ırakdan kaç kaç
 • sen bir denizsin, yaptığın işlerse katre;
  sen güneşe benzersin, sözlerinse -zerre-

  sultan veled
 • birçok şiirlerini anadili olan türkçe yazarak, babası mevlanadan ayrılan ve daha ulusalcı bir yol izleyen şair. böylece türkçenin bir edebiyat dili olarak anadolu'da gelişmesine katkı sağlamıştır. farkındalık.