şükela:  tümü | bugün
 • sümmani:
  sümmani'nin gerçek adı hüseyin olup, babası kasımoğulları'ndan hasan'dır 1861 yılında erzurum ili, narman ilçesi, samikale köyünde doğmuştur. kendileri bu köye kafkaslar' dan gelmişlerdir, babası köyde çobanlıkla geçimini sağlamakta idi hüseyin 10-11 yaşlarına geldiğinde, babasıyla birlikte çobanlık yapmaya başladı hüseyin ' in genellikle danalarını otlattığı yer ablaktaş' tır: bir gün şekerli düzü ' ne hayvanlarını otlatmaya tek başına gider. hüseyin, kendisine doğru bir atlının geldiğini görür. atlı, hüseyin'e selam verir ve adını öğrenmek ister. çok aç olduğunu söyleyip ondan ekmek ister. köylerinde nerede misafir olabileceğini sorar. hüseyin üç arpa ekmeğinin yarısını atlıya verir. o' nun bu cömertliği hoşuna gider ve der ki

  -oğul, sana bir dua öğreteyim. bu duayı kırk gün okuyacaksın. yalnız yüz tane taş say, cebine koy. her okuyuşta bir taş atarsın. duayı kırk gün okur ve son gün ablaktaş'a gider. babası ise cuma namazını kılmak için köyde kalır. ablaktaş'taki çeşmenin yanında hayvanlarını otlatmaya bırakır. o da namaz kılmaya niyetlenir. daha önce babasıyla burada namaz kılarlarmış namaz vaktini anlamak için de kendilerine bir taş tespit etmişler. güneş taşa isabet ettiği zaman öğle vakti olduğunu anlarlarmış, o gün de babasıyla yaptığı gibi kendisine taşı nişan eder ve güneşe bakarken uykuya dalar.

  uykusunda, çeşmenin başında kırk yeşil güvercin görür güvercinler birden kaybolur ve karşısında üç derviş belirir. dervişler hüseyin'e abdest aldırırlar ve birlikte namaza dururlar, hatta bir dörtlüğünde der ki:

  vardım saf saf olup durmuş divana
  ben de el bağlayıp geçtim bir yana
  meylimi bağladım gari sübhana
  o güzel allah'ı gözler gözlerim

  daha sonra hüseyin'i ortalarına alıyorlar. hüseyin bakıyor ki. dervişlerden birinin elinde bir tabla, üç dolu bardak var. derviş, bunları hüseyin ' in önüne getiriyor ve

  -hüseyin, bu şerbetlerden bir tanesini iç bakalım.
  diyor. hüseyin bardakların içindekileri şerbete benzetemiyor. kendisini kandırdıklarını. ona içki içireceklerini sanıyor. ne kadar zorluyorlarsa da içmiyor bunun üzerine birisi hüseyin'in ellerini tutuyor. birisi de parmağını bardağa batırıp hüseyin'in ağzına sürüyor. tam bu esnada hüseyin uykudan uyanıyor. bakıyor ki. ne derviş var ne de şerbet. fakat ağzında inanılmaz bir lezzet hissediyor- öylece bir daha uykuya dalıyor. uykuda yine karşısına dervişler çıkıyor tam eline bardağı alıp içmeye hazırlanıyor ki. dervişler şôyle diyor:

  -oğul. buna aşk badesi derler. sevdiğin kız aşkınadır. kızın adı gülperi'dir. bedahşan kentinde şah abbas'ın kızıdır. sen onun. o da senindir. birbirinize aşık maşuk ' sunuz. dervişlerden biri gülperi'nin cemalini gösterir. üç bardak hüseyin'e. üç bardak ta gülperi 'ye verirler. yeşil mürekkeple yazılı bir kitap okuturlar.

  üç harf okuttular yeşil yapraktan
  okudum harfini noktasın tek tek.....

  hüseyin uykudan uyanır ki, ne gülperi han var ne de dervişler. danaları da göremeyince köyün yolunu tutar. köye varmaya yakın bir atlıyla karşılaşır,
  -hüseyin, korkma oğlum, sen ereceğine erdin. bundan sonra senin mahlasın sümman, dünyada kavuşmak senin için haram.
  der. sümmani, anlam olarak "sonuncu, sona ait" demektir.

  hüseyin köye varınca annesini,. babasını uyandırır. babası da ertesi sabah. köylülere, çobanlığı bıraktıklarını söyler. aradan otuz kırk gün geçer, günler geçtikçe aşkı da ziyadeleşir. herkes. onun hastalandığını. cin'e; peri'ye karıştığını sanır. o zamanlar sıra geceleri düzenlenirmiş. bir akşam babasına yalvarır. gece!:e katılmak istediğini söyler. babası da dayanamayıp götürür. sıra sümmani'ye gelince. bazı kimseler, o'nun çocuk olduğunu söyleyerek atlamak isterler. köylülerin teklifini kabul etmeyerek, türkü söylemek istediğini belirtir ve söze başlar:

  uyandım gafletten oldum perişan
  bir nur doğdu alemler oldu ürüşan
  selam verdi geldi üç-beş dervişan
  lisanları bir hoş sedasın tek tek

  lisanları bir hoş eyler avazı
  onlarda mevcuttur ilm-ü el fazı
  dediler: vaktidir kılak namazı
  aldılar abdestin edasın tek tek

  aldılar abdesti uyandım habran
  aslımız yapılmış hak ü turabtan
  üç harf okuttular yeşil yapraktan
  okudum harfini noktasın tek tek

  okudum harfini zihnim bu!andı
  yalelerim göz göz oldu sulandı
  baktım çar etrafa kadeh dolandı
  nuş ettim kırkların mahlesin tek tek

  nuş ettim badesin gördüm rengini
  tam on sekiz saat sürdüm cengini
  yar yüzünde saydım üç beş bengini
  halhalın altında hırdasın tek tek

  dediler: sümmani gel etme meram
  adamı çürütür dert ile verem
  sen içün dünyada kavuşmak haram
  hüdam böyle salmış kalemin tek tek

  koşma bitince köylüler şaşırır. onun badeli aşık olduğu anlaşılır. fakat henüz saz çalmasını bilmemektedir. babası ile bir gün erzurum ' a giderler. burada aşık kahvelerine devam eder. sazın perdelerini ve tezene tutmasını öğrenir. her akşam köylüyü toplayıp saz çalar. günler ayları, aylar yılları kovalar sümmani köyde duramaz ve sevdiğini aramaya karar verir. önce katkaslar'a. oradan iran'a gider. iran- turan illerini dolaşır. bedahşah'ı tanıyan, gülperi'nin adını duyan bir allah kuluna rastlayamaz hint, afgan topraklarına gider. onun bir gurbeti yaklaşık beş yıl sürmüştür. günlerden bir gün rüyasında pirini görür. piri o'na kırım'a bir geziye çıkmasını söyler. sümmani yanına sofusunu alıp kırım yolculuğuna çıkar kışı kırımda geçirir. yaz gelince tekrar köyüne döner. artık şair, hareket kabiliyetini yavaş yavaş kaybederek duraklama dönemine girmektedir.

  devrin büyük şairlerinden erbabi'yi mat eder. başarıları erzurum valisinin kulağına kadar gider. bir süre sonra. sümmani pasof' a gider. aşığı oradan suskap köyüne zülali'nin yanına götürürler. o sırada ünü kars'ı, ardahan'ı, erzurum'u kaplamış olan aşık şenlik'te oradadır. üçünden bir atışma isterler. ilk sözü sümmani söyler:

  adem sefiyullah makam-ı peder
  cennet' te ihvan bir kere düştü
  "sürün'' dedi, mollam takdir-i kader
  cennetten dünyaya bir kere düştü

  şenlik:

  hışm-ı nar içinde gülüstan gözü
  ibrahim safa'ya bir kere düştü
  ismail' e gelen koç kurban kuzu
  cennet'ten mina 'ya bir kere düştü

  zülali:
  türaptan bir avuç hak aldı kaddes
  bu zemin ierzeye bir kere düştü
  beytullah yerine beytü'l mukaddes
  kuruldu kabe'ye bir yere düştü

  sümmani'nin esas amacı, şenlik ile meydan edilmekti. günün birinde yine samikale köyünden, sefili isminde birisi, aşık şenlik'in yaşadığı. kars'ın çıldır ilçesinin suhara köyü'ne gider. kendisini aşık sümmani olarak tanıtır. fakat mat olup, sazını bırakarak köyüne geri döner. bu olaydan hemen sonra aşık şenlik, ardahan'a gider. aşık sümmani ile ahmet onbaşı da şenlik'in köyüne gelirler orada. yöre içinde önemli bir konuma sahip olan, haşimoğulları 'ndan celal bey ve şerif bey'le karşılaşırlar. her ikisi de, bir süre önce köye gelip kendisini sümmani olarak tanıtan aşıktan, onun şenlik'le yaptığı karşılaşmadan bahsederler. 0 zaman, sümmani, kendi şanını kurtarmak için aşık şenlik'le karşılaşmak istediğini söyler. şenlik, ardahan ' dan köye çağrılır. neticede bir araya gelirler. hem tatlı tatlı sohbetler ederler hem de atışırlar. sonunda yenişemeyip, kardeş olduklarım ilan ederler. birkaç gün sonra köyüne geri döner. fakat zaman gülperi'yi unutturamamıştır. köylüleri ona rastlayıp konuşturdukları zaman, 0, şu şiirini söyler:

  ervah-ı ezelden ievh ü kalemden
  bu benim bahtımı kara yazdılar
  gönül perişandır alev-i alemde
  bir günümü yüz bin zara yazdılar

  gönül gülşeninde har oldu deyu
  hasretlik ismimde var oldu deyu
  sevdiğim, sevdiğin pır oldu deyu
  erbab-ı garezler yare yazdılar

  dünyayı sevenler veli değildir
  canı terk edenler deli değildir
  insanoğlu gamdan hali değildir
  her birini bir efkara yazdılar

  nedir bu sevdanın nihayetinde
  yadlar gezer yarin vilayetinde
  herkes diyarında muhabbetinde
  bilmem bizi ne civara yazdılar

  döner mi kavlinden sıdk-ı adıklar
  dost ile dost olur bağrı yanıklar
  aşk kaydine geçti bunlar aşıklar
  sümmani'yi ''derkenara'' yazdılar

  aşık artık gerileme dönemine girmiştir. bir gece rüyasında gülperi. işaret almadan gurbete çıkmaması yolunda tembih eder. bu duruma çok üzülür. zaman zaman erzurum'a gidip gelmektedir. erzurum. da bulunduğu günler kahvede otururken arkadaş ve dostları sözü eski günlerden açıp. sümmani'ye gülperi ile olan aşkını anlattırmak isterler. artık ihtiyardır. sazını eline alıp şu şiirini söyler.

  tarih seksen dokuz on bir yaşımda
  cem başımda iş birer birer
  on sekiz yıl sürdü yarin peşinde
  akıttım gözümden yaş birer birer

  görmedim dünyada bir şadlık demi
  geçti civan ömrüm, gülmem encamı
  her boyun sistemi, feleğin kahrı
  vurdu her taraftan taş birer birer

  sümmani'yim hani benim otağım?
  gün be gün, bulandı dalım, budağım
  devroldu devranım, çevrildi çağım
  döküldü dihenden diş birer birer

  bir gün gençliğini hatırlayıp aşk badesini içtiği ablaktaş'a gider. çobanlığı bıraktığından beri buraya hiç gitmemiştir. orada oturur, uzun uzun düşünür, çalar, söyler. artık, sadece kahvelerde çalıp söylemektedir. bu sıralarda, gülperi de sümmani'den haber alamadığına üzülmektedir. bir gün bedahşah 'tan tellal çağırttırır. sümmani'yi aratmak için iki kardeş görevlendirir sümmani'yi bunlara iyice tarif eder. aradan günler, ay!ar geçer iki kardeş kafkas taraflarına gelirler. birden gözlerine bir adam ilişir. adamlara sümmani adında birisi aradıklarını söylerler. adamlar:

  -biz onun akrabalarındanız. sümmani yakında öldü. gülperi adında bir kızı sevmişti. bu kızın aşkı için pir elinden bade verilmişti. işte o vakitten beri. sümmani gülperi'nin aşığı olmuştur. daha ölmeden bir kaç gün evvel rüyasını görmüştü. günlerce ağladı, son dakikasına kadar gülperi'nin acılarını çekti. sonunda ona hasret gitti.

  iki kardeş, sümmani'nin ölümüne çok üzülürler. köye dönerler ve doğruyu gülperi'ye söylemeye karar verirler. şah'ın sarayına yaklaşırlar, bakarlar ki bir cenaze kalkmaktadır. bu gülperi'nin cenazesidir.

  sümmani, samikale köyü'nde, 5 şubat 1915 tarihinde vefat etmiştir.

  der sümmani tamam oldu muhabbet
  biz varalım, siz olasız selamet
  kalktı bu karyeden çekildi kısmet
  göründü gözüme yol yavaş yavaş

  xxxxxxx

  el ele vermiş de gelen güzeller
  bir tanrı selamı vermez misiniz?
  mevlam sizi süs için mi yaratmış
  biz gel demeyince gelmez misiniz?

  karadır kaşınız yaydan nic’olur,
  bugün dünya yarın ahret nic’olur
  bir gönül yapması yüzbin hac olur
  siz gönül yapmasın bilmez misiniz?

  sümmani’yem ey dilyare niderim
  başım alıp diyar diyar giderim
  yarın mahşer günü dava ederim
  siz mahşer yerine gelmez misiniz?

  hakkinda yazilanlar
  sümmani nin hayatı ve eserleri-emsal günaydın
 • (bkz: ceylan gozlum)
 • "dünden bugün beterim
  derdi derde katarım
  çirkin bal verse yemem
  güzelden taş yutarım"*
 • (1860 - 1915)

  narman’ın samikale köyünde doğdu. asıl adı hüseyin’dir. küçük yaşlarda aşıklık geleneğini öğrenmeye başladı. yaklaşık 11 yaşında erzurum’a giderek aşıklar çevresine girdi. hodlu şamili gibi birçok aşıktan etkilenmesine karşın, sümmani’nin yetişmesinde dönemin ünlü aşığı erbabi’nin katkısı farklıdır.

  rüyada gördüğü, herbirinin başı çevresinde uçuşan yeşil kanatlı 40 güvercin olan 3 derviş, yeşil bir yaprak göstererek üzerindeki yazıyı okumasını istediler. ancak sümmani, okuma yazma bilmediğini söyledi. bunun üzerine dervişler okumayı öğretmeye başladılar. hüseyin böylelikle yapraktaki g-p-i harflerini seçebildi. bunlar gülperi’nin ilk orta ve son harfleriydi. dervişlerden biri elindeki boş kadehi havaya kaldırıp indirince kadeh dolmuştu. sümmani’ye uzatarak içmesini söyledi. aynı zamanda da bunun bir bade olduğunu ve bedehşah valisi abbas han’ın kızı gülperi’nin adını fısıldadı. sümmani, kadehi içtikten sonra vücudunu bir titreme aldı. daha sonra başları üzerinde uçuşan güvercinlerin arasında bir kızın yüzü belirdi. dervişlerden biri bunu, gülperi olduğunu söyledi. onun da kendisi gibi bade içeceğini ve ömür boyu sürecek bir sevdaya düşeceklerini ekledi. eğer gözünü kırpmadan bakmazsa kavuşamayacağını ve bu aşkın kıyamete dek süreceğini söyledi derviş. gerçekten de sümmani kızın güzelliği karşısında gözünü kırpmadan bakamadı.

  aşık sümmani, yıllarca sevdiğini bulmak için yıllarca dolaştı. ancak kavuşmalarının olanaksızlığını anlayınca köyüne döndü.

  aşık sümmani, sonraki yıllarda uzun zamandır birbirlerinin aşıklıklarına ilişkin şeyler duyduktan sonra ancak o dönemde özel bir izinle, rusya’nın işgali altında bulunan kars’a gidip aşık şenlik’le karşılaştı. günler süren karşılıklı türkü söylemeden sonra birbirlerini etkilediler ve çok iyi arkadaş oldular. daha sonra şenlik’in annesi sümmani’yi gömleğinden geçirip evlat edindi.

  yaşça kendisinden büyük olmasına karşın aşık ruhsati’yi de etkileyen aşık sümmani, birçok genç aşığında yetişmesine de katkıda bulundu.

  sümmani, köyünde öldü ve orada toprağa verildi.

  özellikle doğu anadolu’da yaygın olan ve sümmani tarafından söylendiği için de »sümmani ağzı« olarak bilinen ezgi, 11’lik türkülerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

  bu gelenek, değişik yörelerde birçok aşığın yanında, sümmani'nin torunları aşık hüseyin sümmanoğlu ve aşık nusret toruni tarafından da günümüzde temsil edildi.

  aşık sümmani’ye ilişkin bugüne dek değişik araştırmacılar tarafından çeşitli kitaplar hazırlandı.

  ilgili siteler için:

  http://home.arcor.de/summani/index.htm
  http://www.summani.sevgisi.com/
 • sadece sözlerini yarattığı bir türküden yola çıkarak; bir cümlesi bütün cümlelere karşılık olabilecek kadar derinlikli bir insanmış sümmani.

  "...kimi sevap için kabeye varır. kabe kapınızda, bilmez misiniz?"

  ruhu şad, mekanı cennet olsun.
 • harika şiirleri vardır. teknik isimleri bile aklımdan uçurdu..kaside mi, gazel mi, nefes mi...önemli değil..sözü gönle dokunuyor..
 • yıldırım budak'ın okuduğu çoktan beri terk-i vatan olmuşam türküsünü severim ahanda sözleri;

  çoktan beri terk-i vatan olmuşum
  diyarı gurbette candan usandım
  ii kahri çekmeden ömrüm hiç oldu
  aktı çeşmim yaşı nemden usandım

  deli gönül ister dağları aşa
  dünyada ne kaldı gelmemiş başa
  benim gam yükümü yüklesem taşa
  taş da dile gelir senden usandım

  canım kurban olsun merdoğlu merde
  benim emeklerim hiç oldu nerde
  sümmani göç eyle durma bu yerde
  ay yıl hafta değil günden usandım

  diğer versiyonu

  çoktan beri terk-i vatan olmuşam
  diyarı gurbette candan usandım
  el kahrı çekmekden ömrüm tükendi
  aktı çeşmim yaşı nemden usandım

  deli gönül ister dağları aşa
  ne kaldı dünyada da gelmemiş başa
  bende olan derdi de yüklesem taşa
  taş da dile gelir senden usandım

  canım kurban olsun merdoğlu merde
  benim emeklerim hiç oldu nerde
  sümmani göç eyle durma bu yerde
  ay yıl hafta değil günden usandım
 • sümmani baba ne de güzel demiş:

  nedir bu sevdanın nihayetinde,
  yadlar gezer yârin vilayetinde...
  herkes diyarında, muhabbetinde,
  bilmem bizi ne civara yazmışlar...

  + dâhidir.
 • ismine denk geldiğimde, hem kendi adıma hem de anadolu insanı adına büyük üzüntü duymama neden olan bilge aşık.

  medeniyete öncülük etmiş bu coğrafyada sümmani gibi büyük halk ozanları yetişmiş ve çoğumuzun bihaber olduğu önemli izler bırakmıştır.