şükela:  tümü | bugün
 • 1977 yılında kaydedilen seconds out albümünde parçayı phil collins'in yorumuyla dinlemek mümkündür, ancak collins bu performansıyla şarkyı yorumlamaktan çok peter gabriel'in kötü bir taklidi olarak gözükmüştür.
 • genesisin 72 tarihli foxtrot albümünün tamamına hükmedecek karakterde, her şeyin üstünde diğerlerine alaycı bakışlar fırlatacak kadar eşsiz, mucize yaratılışda olan, yer yüzünde bestelenmiş şarkıların en muhteşemidir.
  bu şarkı ne kadar övülse, üzerinde ne kadar konuşulsa azdır.
  suppers ready yi hakkıyla özümseyen bir insanın onu dinlemeden önceki insanla aynı olacağına inanmıyorum.
 • müziğin ba$ına gelmi$ en güzel $eylerden biri.

  20-30 yıl öncesinin efsane progressive rock gruplarına dalalı çok olmadı açıkçası. yıllar öncesinde dt sayesinde progressive metal dinlemeye ba$lamı$tım, ardından bünyede yava$ça bir musiki hayranlığı, tutkusu olu$maya ba$ladı ve nihayetinde derinlere indikçe gizli saklı nice hazineler ke$fedildi. böyle bir eser '72 yılında genesis namlı topluluk tarafından, foxtrot isimli albüm için icra edilmi$ti ve piyasaya sürülü$ünden tam 35 sene sonra dünya üzerinde bir yerlerde kendi halinde takılan bünyenin birine tarifi son derece zor, orgazmik anlar ya$attı.

  22 dakika 54 saniye süren, bugünün sounduna son derece uzak, dinlemesi ve anlaması emek isteyen bir eser bu. mevzua tamamen günün ko$ulları üzerinden yakla$ıyorum, ortada octavarium sendromuna tutulmu$ eski bir kurt yok; aksine bu satırları yazan ki$i yeni yeni ke$fediyor pek çok $eyi ve böyle bir bakı$ açısından ele alındığında suppers ready tadında bir eserin bünyede yarattığı hezeyan ve bunun irdeleni$i heyecan verici kanımca.

  peter gabriel'in muazzam sözlerinden ve vokalinden dem vurmak lazım gelmekte. bu koca parçanın her bir bölümü birbirinde kopuk, bölük pörçük kısımlar izlenimi yaratsa da ilk bir kaç dinleyi$te, sözlere kafa yordukça eserin barındırdığı sırra ve arkasındaki dehaya hayran olmamak elde değil. tamamen sanatsal bir zevk bu, doğru müziğin doğru vokalle ve doğru sözlerle bulu$ması sonucu ortaya çıkabilecek türden, bugünün dünyasına pek de ait olmayan kadim bir $ey. leziz.

  lover's leap ve the guarenteed eternal sanctuary man, yani parçanın ilk iki bölümü müzikal açıdan en ötede kısımlar kanımca. zaten eserin sonlarında bu iki bölümden $ahane kısımlar tekrarlanıyor, göndermeler yapılıyor ve böylece 22:54'lük yapı birarada tutulmu$ oluyor. ikhnaton and itsacon and their band of merry men adlı üçüncü bölümde müzik hızlanıyor, daha klasik rock'n roll tınıları duymaya ba$lıyoruz. ardından gelen how i dare be so beautiful ise yine peter gabriel'in dehasını konu$turduğu bir bölüm. " ...as narcissus turned into a flower." kısmının ardından gelen "a flower?" sorusuyla parça büründüğü melankolik ve yoğun atmosferden sıyrılıyor, bir sonraki adım willow farm'da ise ironi sosuyla tatlandırılmı$ harikulade bir günümüz dünyası yahut sistem ele$tirisi ula$ıyor algılarımıza. parçanın son iki bölümünde ise hammond organ ile atılmı$ (tony banks taradından) $ukela bir solo ve ilk iki bölümün temalarının, final sözleriyle icrası yer alıyor. zaten parçanın bu son kısmı bu tür epiklerde sıklıkla meydana gelen türden, eser için harcanılan tüm vaktin değdiği müzikal bir orgazm.

  bitik bir halde kalakalıyoruz sonuçta. bilgisayarın saatine $öyle bir gidiyor gözlerimiz, "siktiret i$i gücü, hadi bi' kez daha!" muadili bir dü$ünceyle ba$a sarıyoruz supper's ready'i.

  hayli zaman uzak kalınmı$ sevdiceğe kavu$mak gibi bir $ey i$te. dinleyiniz.
 • i. lovers' leap

  walking across the sitting-room, i turn the television off.
  sitting beside you, i look into your eyes.
  as the sound of motor cars fades in the night time,
  i swear i saw your face change, it didn't seem quite right.
  ...and it's hello babe with your guardian eyes so blue
  hey my baby don't you know our love is true.

  coming closer with our eyes, a distance falls around our bodies.
  out in the garden, the moon seems very bright,
  six saintly shrouded men move across the lawn slowly.
  the seventh walks in front with a cross held high in hand.
  ...and it's hey babe your supper's waiting for you.
  hey my baby, don't you know our love is true.

  i've been so far from here,
  far from your warm arms.
  it's good to feel you again,
  it's been a long long time. hasn't it?

  ii. the guaranteed eternal sanctuary man

  i know a farmer who looks after the farm.
  with water clear, he cares for all his harvest.
  i know a fireman who looks after the fire.

  can't you see he's fooled you all.
  yes, he's here again, can't you see he's fooled you all.
  share his peace,
  sign the lease.
  he's a supersonic scientist,
  he's the guaranteed eternal sanctuary man.
  look, look into my mouth he cries,
  and all the children lost down many paths,
  i bet my life you'll walk inside
  hand in hand,
  gland in gland
  with a spoonful of miracle,
  he's the guaranteed eternal sanctuary.
  we will rock you, rock you little snake,
  we will keep you sad and warm.

  iii. ikhnaton and itsacon and their band of merry men

  wearing feelings on our faces while our faces took a rest,
  we walked across the fields to see the children of the west,
  but we saw a host of dark skinned warriors
  standing still below the ground,
  waiting for battle.

  the fight's begun, they've been released.
  killing foe for peace...bang, bang, bang. bang, bang, bang...
  and they're giving me a wonderful potion,
  'cos i cannot contain my emotion.
  and even though i'm feeling good,
  something tells me i'd better activate my prayer capsule.

  today's a day to celebrate, the foe have met their fate.
  the order for rejoicing and dancing has come from our warlord.

  iv. how dare i be so beautiful?

  wandering in the chaos the battle has left,
  we climb up the mountain of human flesh,
  to a plateau of green grass, and green trees full of life.
  a young figure sits still by a pool,
  he's been stamped "human bacon" by some butchery tool.
  (he is you)
  social security took care of this lad.
  we watch in reverence, as narcissus is turned to a flower.
  a flower?

  v. willow farm

  if you go down to willow farm,
  to look for butterflies, flutterbyes, gutterflies
  open your eyes, it's full of surprise, everyone lies,
  like the fox on the rocks,
  and the musical box.
  yes, there's mum & dad, and good and bad,
  and everyone's happy to be here.

  there's winston churchill dressed in drag,
  he used to be a british flag, plastic bag, what a drag.
  the frog was a prince, the prince was a brick, the brick was an egg,
  the egg was a bird.
  (fly away you sweet little thing, they're hard on your tail)
  hadn't you heard?
  (they're going to change you into a human being!)
  yahoo, we're happy as fish and gorgeous as geese,
  and wonderfully clean in the morning.

  we've got everything, we're growing everything,
  we've got some in
  we've got some out
  we've got some wild things floating about
  everyone, we're changing everyone,
  you name them all,
  we've had them here,
  and the real stars are still to appear.

  all change!

  feel your body melt;
  mum to mud to mad to dad
  dad diddley office, dad diddley office,
  you're all full of ball.

  dad to dam to dum to mum
  mum diddley washing, mum diddley washing,
  you're all full of ball.

  let me hear you lies, we're living this up to the eyes.
  ooee-ooee-ooee-oowaa
  momma i want you now.

  and as you listen to my voice
  to look for hidden doors, tidy floors, more applause.
  you've been here all the time,
  like it or not, like what you got,
  you're under the soil (the soil, the soil),
  yes, deep in the soil (the soil, the soil, the soil, the soil!).
  so we'll end with a whistle and end with a bang
  and all of us fit in our places.

  vi. apocalypse in 9/8 (co-starring the delicious talents of gabble ratchet)

  with the guards of magog, swarming around,
  the pied piper takes his children underground.
  dragons coming out of the sea,
  shimmering silver head of wisdom looking at me.
  he brings down the fire from the skies,
  you can tell he's doing well by the look in human eyes.
  better not compromise.
  it won't be easy.

  666 is no longer alone,
  he's getting out the marrow in your back bone,
  and the seven trumpets blowing sweet rock and roll,
  gonna blow right down inside your soul.
  pythagoras with the looking glass reflects the full moon,
  in blood, he's writing the lyrics of a hip brand new tune.

  and it's hey babe, with your guardian eyes so blue,
  hey my baby, don't you know our love is true,
  i've been so far from here,
  far from your loving arms,
  now i'm back again, and babe it's gonna work out fine.

  vii. as sure as eggs is eggs (aching men's feet)

  can't you feel our souls ignite
  shedding ever changing colours, in the darkness of the fading night,
  like the river joins the ocean, as the germ in a seed grows
  we have finally been freed to get back home.

  there's an angel standing in the sun, and he's crying with a loud voice,
  "this is the supper of the mighty one",
  the lord of lords,
  king of kings,
  has returned to lead his children home,
  to take them to the new jerusalem.
 • walking across the sitting-room, i turn the television off.
  sitting beside you, i look into your eyes.
  as the sound of motor cars fades in the night time,
  i swear i saw your face change, it didn't seem quite right.
  ...and it's hello babe with your guardian eyes so blue
  hey my baby don't you know our love is true.

  coming closer with our eyes, a distance falls around our bodies.
  out in the garden, the moon seems very bright,
  six saintly shrouded men move across the lawn slowly.
  the seventh walks in front with a cross held high in hand.
  ...and it's hello babe your supper's waiting for you.
  hey my baby, don't you know our love is true.

  i've been so far from here,
  far from your warm arms.
  it's good to feel you again,
  it's been a long long time. hasn't it?

  the guaranteed eternal sanctuary man

  i know a farmer who looks after the farm.
  with water clear, he cares for all his harvest.
  i know a fireman who looks after the fire.

  can't you see he's fooled you all.
  yes, he's here again, can't you see he's fooled you all.
  share his peace,
  sign the lease.
  he's a supersonic scientist,
  he's the guaranteed eternal sanctuary man.
  look, look into my mouth he cries,
  and all the children lost down many paths,
  i bet my life you'll walk inside
  hand in hand,
  gland in gland
  with a spoonful of miracle,
  he's the guaranteed eternal sanctuary.
  we will rock you, rock you little snake,
  we will keep you snugg and warm.

  ikhnaton and itsacon and their band of merry men

  wearing feelings on our faces while our faces took a rest,
  we walked across the fields to see the children of the west,
  but we saw a host of dark skinned warriors
  standing still below the ground,
  waiting for battle.

  the fight's begun, they've been released.
  killing foe for peace...bang, bang, bang. bang, bang, bang...
  and they're giving me a wonderful potion,
  'cos i cannot contain my emotion.
  and even though i'm feeling good,
  something tells me i'd better activate my prayer capsule.

  today's a day to celebrate, the foe have met their fate.
  the order for rejoicing and dancing has come from our warlord.

  how dare i be so beautiful?

  wandering in the chaos the battle has left,
  we climb up the mountain of human flesh,
  to a plateau of green grass, and green trees full of life.
  a young figure sits still by a pool,
  he's been stamped "human bacon" by some butchery tool.
  (he is you)
  social security took care of this lad.
  we watch in reverence, as narcissus is turned to a flower.
  a flower?

  willow farm

  if you go down to willow farm,
  to look for butterflies, flutterbyes, gutterflies
  open your eyes, it's full of surprise, everyone lies,
  like the fox on the rocks,
  and the musical box.
  yes, there's mum & dad, and good and bad,
  and everyone's happy to be here.

  there's winston churchill dressed in drag,
  he used to be a british flag, plastic bag, what a drag.
  the frog was a prince, the prince was a brick, the brick was an egg,
  the egg was a bird.
  (fly away you sweet little thing, they're hard on your tail)
  hadn't you heard?
  (they're going to change you into a human being!)
  yahoo, we're happy as fish and gorgeous as geese,
  and wonderfully clean in the morning.

  we've got everything, we're growing everything,
  we've got some in
  we've got some out
  we've got some wild things floating about
  everyone, we're changing everyone,
  you name them all,
  we've had them here,
  and the real stars are still to appear.

  all change!

  feel your body melt;
  mum to mud to mad to dad
  dad diddley office, dad diddley office,
  you're all full of ball.

  dad to dam to dum to mum
  mum diddley washing, mum diddley washing,
  you're all full of ball.

  let me hear you lies, we're living this up to the eyes.
  ooee-ooee-ooee-oowaa
  momma i want you now.

  and as you listen to my voice
  to look for hidden doors, tidy floors, more applause.
  you've been here all the time,
  like it or not, like what you got,
  you're under the soil (the soil, the soil),
  yes, deep in the soil (the soil, the soil, the soil, the soil!).
  so we'll end with a whistle and end with a bang
  and all of us fit in our places.

  apocalypse in 9/8 (co-starring the delicious talents of gabble ratchet)

  with the guards of magog, swarming around,
  the pied piper takes his children underground.
  dragons coming out of the sea,
  shimmering silver head of wisdom looking at me.
  he brings down the fire from the skies,
  you can tell he's doing well by the look in human eyes.
  better not compromise.
  it won't be easy.

  666 is no longer alone,
  he's getting out the marrow in your back bone,
  and the seven trumpets blowing sweet rock and roll,
  gonna blow right down inside your soul.
  pythagoras with the looking glass reflects the full moon,
  in blood, he's writing the lyrics of a hip brand new tune.

  and it's hey babe, with your guardian eyes so blue,
  hey my baby, don't you know our love is true,
  i've been so far from here,
  far from your loving arms,
  now i'm back again, and babe it's gonna work out fine.

  as sure as eggs is eggs (aching men's feet)

  can't you feel our souls ignite
  shedding ever changing colours, in the darkness of the fading night,
  like the river joins the ocean, as the germ in a seed grows
  we have finally been freed to get back home.

  there's an angel standing in the sun, and he's crying with a loud voice,
  "this is the supper of the mighty one",
  the lord of lords,
  king of kings,
  has returned to lead his children home,
  to take them to the new jerusalem.
 • aklıma coraline'ı getiren cümle. coraline'ın the other mother'ı, the other father'ını yemek için çağırmasını isterken kullanmıştır bu cümleyi.

  --- spoiler ---

  "i'm your other mother, silly. now go tell your other father that supper's ready."

  --- spoiler ---
 • parçanın en hareketli kısmı narkissos'un nergise dönüşmesiyle başlar.
 • 23 dakikalık bir müzik arka arkaya 3 kez dinlenir mi? konu supper's ready gibi bir sanat eseri olunca cevap çok rahatlıkla evet oluyor. hatta daha fazla dinlenir de zaman kısıtlı oluyor. diğerlerinin de hakkını yememek lazım tabi.

  (bkz: atom heart mother)
  (bkz: echoes)
  (bkz: shine on you crazy diamond)
  (bkz: a change of seasons)
  (bkz: octavarium)
 • böyle bir şaheserin koskoca sözlükte -ki bu sözlük ülkenin entelektüel geçinen tipleri tarafından kullanılıyor-, sadece 8 kişi tarafından entry girilecek kadar önemli bulunması insanoğlunun ne kadar aptal ve cahil olduğunun kanıtıdır.
  şunu da şuraya bırakalım supper's ready illustrated
 • psychedelic etkisinde dinlemek gereken şaheser. henüz denemedim, deneyince şarkının asıl anlatmak istediğini size de anlatırım. sağlam kafayla bi bok anlamadım zira, alegori üzerine alegori, sembolizm üzerine sembolizm.