şükela:  tümü | bugün soru sor
  • çevresinde bulunan kritik damar ve sinir paketlerinden dolayı oldukça önem taşıyan, medial ve lateral kondillerden çekilen hayali bir çizginin üzerinde kalan distal humerus kırığına verilen isim. eğer uygun tedavi ve rehabilitasyon programı uygulanmaz ise volkmann iskemik kontraktürü gelişme riski taşır.
  • özellikle çocuklarda sekonder ossifikasyon merkezleri dolayısıyla değerlendirmek zorlaşır. mutlaka karşı taraf röntgenleri de çekilmeli. aynı zamanda sekonder ossifikasyon merkezlerinin görünme zamanlarını da akılda tutmak gerekir. capitellum, 1-2 yaş; medial epikondil, 4 yaş; trochlea 8 yaş; lateral epikondil 10 yaş civarında görünür. aynı zamanda çocuklarda humerus lateral görüntüsünde hokey sopasını andırır. 140 derece açıya sahiptir. bu açının değişmesi dikkate değerdir. kolun ön arka grafisinde önkolun 15 derece valgustaki taşıma açısı da değerlendirilmelidir. bunun dışında rogers tarafından tanımlanan iki çizgi mevcuttur. birincisi yan filmde radius merkezinden çizilen çizginin kapitellum merkezinden geçmesi normal durumdur. ikincisi ise humerus anterior korteksinden aşağı çizilen çizgi kapitellumun orta 1/3 üne denk gelmelidir. bunların dışındaki durumlar kırığı akla getirmelidir. kırıklar %95 ekstansiyon, %5 fleksiyon yaralanması ile oluşur. en sık komplikasyon volkman iskemik kontraktürü ve yanlış kaynamadır. ikinci durumda daha çok varus deformitesi de gelişir.
    müller sınıflaması vardır:
    ekstraartiküler, epi ve suprakondiler kırıkları bir ele alır, bu gruba medial ve veya lateral epikondil kırıklarının avulsiyonu, basit transvers suprakondiler kırıklar ve parçalı suprakondiler kırıklar girer.
    intraartiküler ve transkondiler kırıklar diğer bir gruptur: trochlea veya kapitellum kırıklarıdır.
    intraartiküler ve bikondiler ya da interkondiler kırıklar diğer bir gruptur: y şekilli bikondiler, y şekilli interkondiler ve suprakondiler parçalanma, kompleks parçalı kırıklar.