şükela:  tümü | bugün
 • bütün ana çakralarla ilişki halinde olan ve omurga merkezinde yerleşik olduğu kabul edilen ana nadi kanalıdır.
 • kuyruk sokumundan başlayıp başın tepe noktasına kadar ilerlediği ve omurganın ortasından geçtiği varsayılan enerji kanalı.
  vücutta enerji dağıtımının kuyruk sokumu altından yukarı doğru yapıldığı varsayılır. meşhur çakralar da bölgesel enerji dağıtım santrallari gibi bir nevi.
  henüz aydınlanmamış düz insanların enerjisi omurga etrafına sarılmış iki yılan gibi yukarı kıvrılan ida ve pingala kanallarından çıkıyor. tıbbın sembolü olan yukarı uzanan iki yılan var ya hani, tıpkı onlar...
  ida, aysal - pingala, güneşsel anlamında düşünülür. aysal-dişi , güneşsel-eril olanı simgeler. beynin sağ-dişil ve sol-eril yarısı eşleşmesi gibi. enerji-bilinç dualizmi gibi.
  bu kanallardan çıkan enerji kanalları burun deliklerine kadar uzanır. üçüncü göz -6. çakra (epifiz bezi) ve tepe çakra (7.) daha yukarıda kalır.
  bu kanalların da taşıyabileceği enerjinin belli bir voltaj limiti var. kuyruk sokumu (1.çakra) o limite göre minik minik verir enerjisini. düz insan olmaya yetecek kadar işte.
  fakat 1. çakranın altında açılmamış bir enerji kaynağı daha var olduğu varsayılır. burada insanı düzlükten dağa tepeye oradan arşa fezaya çıkaracak kadar enerji mevcut. kundalini adıyla da anılan o yılan budur. insanı insanüstü yapar, çeşitli özel güçler kazandırır. fakat bu denli yüksek bir enerji birincisi aktif değildir, ikincisi aktive olsa da ida ve pingaladan geçemez, yakar, diğer deyişle öldürür. sadece sushumna nadi, yani orta enerji kanalı onu taşıyabilir. ve 7.çakraya kadar çıkarabilir. orada da azıcık kalınca aydınlanma falan oluyor zaten. kundalini uyanışı da denen hadise bu. kuyruk sokumunda uyuyan yılanı uyandırmak ve adeta bir yılan oynatıcısı marifetiyle orta kanala sokup sağ salim aydınlanmak. bi süre de bozmadan orada tutmak. ama bi süre, daha uzun kalırsa da ölünüyor çünkü, gerek yok.
 • meditasyonda biraz ilerlediğinizde açılabilen enerji kanalı. merak edenler yazsın, anlatacak çok şey var.