şükela:  tümü | bugün
 • sfilizlerin ilerlemeye yüz tutma döneminde, sinir sisteminin halet-i ruhiyesine bağlı olarak dengesizlik, yürüme güçlüğü, görme bozuklukları ile seyreden döneme denir..sonucunda beyinde ya damar tıkanır..ya da beyin kanamasi geçirir insan o olur..beyinin sol lobu ile alakalıdır..ki sol lob motor hareketleri kontrol eder..güdümler..
 • (bkz: nörosfiliz)
 • (bkz: paralizi jeneral)
  (bkz: gom)
 • tabes dorsalis, tedavi edilmeyen sifilizde medulla spinalisin arka ( böylece dorsalis ) kolonlarını tutan demyelinasyon olup, sifilitik myelopati olarak da bilinir. cinsel yolla bulaşan bir hastalık olan sifilizin tersiyer ( üçüncü ) döneminde, yani hastalık ilerlediğinde görülür. ilk olarak fransız nörolog guillame duchenne tarafından 1858 yılında tanımlanmış, bu dönemde l'ataxie locomotrice progressive (progresif -ilerleyici- lokomotor ataksi ) olarak adlandırılmıştır. ancak tabes dorsalis ismi hastalık tanımlanmadan önce de medulla spinalis'te etkilenen bölgeye istinaden kullanılmakta olup tabes "bozulma" dorsalis de "arka" anlamına gelmektedir.

  en erken görülen semptom ağrıdır. bıçak batar ya da şimşek çakar gibi, kısa süreli ağrılar görülür, özellikle bacaklar etkilenir. paresteziler, hissizlik, otonom etkilenmeye bağlı viseral krizler, duysal ataksi görülür. çift görme, bulanık görme, görme alanında daralma ve körlüğe uzanan görsel semptomlar oldukça sıktır. pupiller karakteristik olarak küçük ve ışığa yanıtsızdır ( argyll-robertson pupilleri ). mesanenin kas tonusunu kaybetmesiyle idrar inkontinansı çok sık görülür. kabızlık, empotans, orientasyon bozukluğu, kişilik değişiklikleri ve bazen psikiyatrik tablo ortaya çıkabilir.

  tanı esas olarak kliniktir, benzer semptomları olan hastalıklardan lomber ponksiyon, kan testleri, bt ve mr gibi araçlarla ayırt edilmesi gerekir. tanısında en sık kullanılan test vdrl'dir. tanıyı doğrulamak için kanda fta-abs ve mha-tp antikor tespiti testleri yapılır.

  tedavide yüksek doz penisilin ile birlikte analjezikler, antiepileptikler ve diğer semptomlara yönelik ilaçlar kullanılır.

  tabes dorsalis kronik ve kısıtlayıcı bir hastalıktır ancak nadiren ölümcüldür. erken dönemlerde tespitedildiğinde oldukça iyi düzelme izlenir. ağrı, ataksi, demans ve körlük hayatı etkiler. ölüm genellikle genişleyen kan damarlarının rüptürü ya da kalp kapakçık hasarı nedeniyle görülür. nadiren bir üriner sistem enfeksiyonu sepsise ilerleyerek ölümcül olabilir.

  cinsel yolla bulaşan hastalıklarda en önemli konu korunmadır. şüpheli partnerle cinsel ilişkide mutlaka prezervatif kullanılmalıdır. cinsel bölgede döküntü ya da yara mevcudiyetinde hemen bir uzmana başvurulmalı, cinsel yolla bulaşan bir hastalık tespit edilen kişiler aynı yolla bulaşan başka hastalıklara karşı da taranmalıdır.

  hastalık medulla spinalis'i ilgilendirir. primer olarak beyin ya da sol lobuyla alakası yoktur.

  edit: paragraf araları
 • sifilizin 3. devir(nörosfiliz) evresindeki parankimatöz hastalık
 • sifilizde görülen, duyusal nöronlarda yavaş dejenerasyondur (bkz: demiyelinizasyon). dejenerasyon spinal kordun arka kolonunda(bkz: dorsal column) olmaktadır.

  d orsal kolondejenerasyonu
  o rtopedik ağrı (charcot eklemleri)
  r efleksler azalmış
  s ıkı ağrı (shooting pain)
  a rgil-robertson pupillası
  l okomotor ataksi
  i mpaired propioception
  s ifiliz
 • nietzsche ‘nin hayatını alan hastalıktır aynı zamanda efenim.

  koskoca nietzsche’yi penisilinsizlik öldürmüş buna mı yanılır, yüce üstadın ciddi ciddi “hayat boş gel sevişelim mi?” tarzı hayatına mı yanılır bilemedim. her bakımdan ufku yarıya indiren cinsten bir bilgi.