şükela:  tümü | bugün
 • çok kısa şekilde söylersek ticaret yapan kişiye tacir denir ..
  haa ben bununla yetinemem ttk ne der bu tacir denen kişi için, in midir ?cin midir ?nasıl tacir olurum ben ? derseniz onu da anlatırız maksat sözlüğe kıyısından köşesinden bir katkımız olsun,
  bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten zat-ı muhtereme ttk tacir der..
  ama öyle benim param var tacir olucam demekle olmaz.. (ben tacire tacir demem ticaret siciline kaydolmadıktan sonra)..
  eğer tacir olmak isteniyorsanız gidip paşa paşa ticaret siciline kayıt olmak zorundasınız daha sonra belediyeden açılış ruhsatı ve belediyeden vergi mükellefiyeti tesisi işlemini yaptırmak zorundasınız.. bu burada bitmez muhtasarı var ssk sı var bağkuru var gider de gider..
  haa bunlar uzun işler ben uğraşamam diyor ama yine de tacir olmak istiyorsanız bastırırsınız parayı verirsiniz bi vekalet muhasebeciye yaptırırsınız, başınız ağrımaz..sözüm parama geçer dersiniz...
 • (bkz: tecimen)
 • ing . merchant
 • tacir, türk ticaret kanunuyla belirlenmişse de, tacirliğin doğurduğu sonuçlar ticaret kanun esaslarında karma sistemi kabul etmiş ülkemizde bir almanya kadar bağlayıcı değildir. yani tacir ve ticari ehliyet ilişkisi ülkemizde tanınırsa da bu her koşulda birinci dereceden bağlayıcı etken olmaz.

  sözlük be o kadar acaip bir yaz tatili geçiriyorum ki bugün ergun tunanın ticaret hukuku isimli eserini okudum üstünkörü. insan boş vaktinde ticaret hukuku, iş hukuku okur mu? buna zamanla bir yanıt bulacağıma inanıyorum.
 • bir işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işletmesi yanında, işletmeyi kurup açtığını çeşitli ilan vasıtalarıyla halka bildirmiş ya da işletmesini ticaret siciline tescil ettirmiş olan kişi de, fiilen müşterilerle temasa geçmemiş olsa bile tacir sayılmaktadır.tacir, adi bir iş yapana nazaran daha çok rizikoya katlanır.bunun bir sonucu olarak bütün borçlarından dolayı iflasa tabidir.basiretli bir iş adamı gibi davranma yükümlülüğü altındadır.
 • ttk/20 uyarınca ticari defterler tutmaya mecburdur.
 • (bkz: sang do)
 • her türlü borcu için iflasa tabidir; ayrıca kanuna uygun bir ticaret ünvanı seçmek, ticari işletmesini ticaret siciline tescil ettirmek ve bu kanun hükümleri uyarınca gerekli ticari defterleri tutmakla da yükümlüdür. ttk madde 18/1
 • borçlarının ticari olması asıldır. ancak, gerçek kişi olan bir tacir, işlemi yaptığı anda bunun ticari işletmesiyle ilgili olmadığını diğer tarafa açıkça bildirdiği veya işin ticari sayılmasına durum elverişli olmadığı takdirde borç adi sayılır. ttk madde 19/1
 • aynı zamanda bursa'nın iznik ilçesine bağlı bir köy.