şükela:  tümü | bugün
 • tahakkuk kelimesinin de ibraz edeceği üzere; onay verilmiş, uygun görülmüş manası taşıyan ve ödenmesi gereken tutarı da içinde ibraz eden fiş.
 • vuk/26 uyarınca şunları ihtiva etmesi gerekir:

  1. fişin sıra numarası
  2. tanzim tarihi
  3. verginin nevi
  4. vergi beyannamesinin tarihi
  5. beyannamenin ilgili bulunduğu vergilendirme dönemi
  6. mükellefin soyadı ve adı (tüzel kişilerde unvanı)
  7. mükellefin açık adresi
  8. verginin matrahı
  9. verginin hesabı
  10. verginin miktarı
  11. vergi mahkemesinde dava açılması ve düzeltme ile ilgili hükümlere ait kısa bilgi
 • vergi beyannamesini ilgili vergi dairesine tevdi eden kimsenin kendisine verilen tahakkuk fişini almaması, beyannamede yazılı matrah üzerinden tarhı gereken verginin tahakkukuna engel olmaz. bu takdirde tahakkuk fişinin mükellefe verilecek nüshası posta ile mükellefe gönderilir.
 • bunun bir de 'tahakkuk fişi kuralı' denen bir kuralı varmış: vergi kanunlarına göre, beyan üzerinden alınan vergiler "tahakkuk fişi" ile tarh ve tahakkuk ettirilir.
  artık ne demekse...
 • anlamını gökte ararken sözlükte bulduğum fiş türü.