şükela:  tümü | bugün
  • ciro edilen kimseye senet bedelini tahsil ve buna bağlı işlemleri yapma yetkisi vermek için yapılan ciro türü. tam ciro şeklinde yapılmalı ve üzerinde tahsil cirosu olduğunu gösteren bir ifade bulunmalıdır.
  • cirantanın, kıymetli evraktan doğan poliçe bedelini tahsil etme ve buna bağlı olarak gereken işlemleri yapma yetkisini devrettiği cirodur.. tam ciro şeklinde yapılması gerekir.. ciroya "bedeli tahsil içindir" ibaresi yazılmalıdır.. tahsil cirosu ile bir senedi devralan kişi o senedi sadece tahsil cirosu ile devreder.. rehin ya da temlik cirosu yapamaz..
  • şerhinden tahsil yoluyla yapıldığı anlaşılması gereken cirodur. bu, vekaleten veya bedelin başkası adına kabul edileceğini belirten bir şerh olabilir. bedeli tahsil cirosuyla devralan, devredenin adına, devredenin yapabileceği işlemleri yapabilir ve senedi ancak tahsil cirosuyla devredebilir.