şükela:  tümü | bugün
 • tahtaci da halk tabiriyle alevi manasına gelir.
  genellikle ege de ormancılık ve odun işçiliği ile uğraştıklarından tahtacı olarak anılırlar.
 • eskiden yörük olan, bugünse çokluğu yerleşik ege ve akdeniz yaylarının alevi türkmenleri.
 • semâhı da vardır.
 • çepniler ile beraber anılırlar genellikle.
 • kuzey ege'den başlayıp doğu toroslara kadar uzanan ege ve akdeniz kıyı şeridinin iç kesimlerinde ormancılıkla geçinen ve hızla yerleşik hayata geçen türkmen alevi topluluğudur. genellikle iktidar tarafından hor görülmüşler ve dışlanmışlardır. zaten tahtacılar da osmanlı boyunca devletten uzak durup kendi içlerine dönük bir hayatı tercih etmişlerdir. bu nedenle askere gitmemek için çoğu kez acem veya kıpti (roman) olarak kendilerini nüfusa kaydetirmişlerdir. çepni aşireti ile alevilik ve türkmenlik dolayısıyla ortak noktaları olmakla birlikte çepni aşiretinden oldukları iddiası gerçeklik taşımaz.
 • toplu olarak kendi köylerinde/mahallelerinde yaşarlar.tahtacı olmayanlara kız vermezler ve dışardan kız almazlar.
 • (bkz: musa eroglu)
 • tahtacıların erkekleri ölünce mezarlarına yarım şişe rakı götürülür. birçok alevi ritüellerinde içki içilmez bu açıdan tahtacıların bu geleneği ilginçtir.
 • ağaç eri tahtacılar, 12nci yüzyılda başlayan oğuz göçlerinden çok önce asya'daki yaşadıkları bölgelerden çıkarak güney rusya'ya yerleştikleri, daha sonra azerbaycan ve harran'da yurt tuttukları bilinmektedir.
  bektaşiliğe geçtikten sonra göçebelikten çıkıp, hacı bektaş veli'nin, abdal musa olarak göründüğü genceli'yi yurt tutarak yerleşmişlerdir.
  tekke köyü'nün bulunduğu yörenin genceli adı, tahtacıların göçebelikte konakladıkları eski yurdu bugünkü azerbaycan'ın gence kentinden esinlenmiştir.

  (bkz: tahtacı semahı)