*

şükela:  tümü | bugün
 • bir ceza ve usulü hukuku terimidir.türk yargısında kural olarak kamu davası açma tekeli savcılara aittir.suç,bir anlamda kanunun ihlali sayıldığından şikayet olsun olmasın savcı soruşturma yapar ve gerekirse dava açar.
  ancak,cezası nisbeten az,daha çok mağduruna (suçtan zarar gören) yönelen suçlar,soruşturma yapılması ve dava açılması şikayete hakkı olana verilen suçlardır.
  örnek verecek olursak :

  basit dövme,sövme,kişi malına zarar verme,basit tehdit suçları gibi.
  1998 den önce zina da takibi şikayete bağlı suçlardandı.

  bu suçlar,şikayetten vazgeçme halinde soruşturulmaz ve dava açılmışsa dava düşer
 • - hey taksi, ondeki sucu takip et...
  - ne sucu onde sevgi ve karde$lik var abi. sevi$iyorlar arabada...
  - kadin benim karim ama.
 • kamuya, kamu malına ve topluma değil de, sadece bireyin şahsına karşı yapılan yanlış hareketlerin oluşturduğu, ancak o kişinin istemesiyle cezai bir müeyyidesi doğan fiiller...
 • bu suçlarda şikayet süresi şikayete konu olan fiilin işlenmesinden itibaren 6 aydır.
 • fail değil fiil şikayet edilir. bu yüzden şikayette failin gösterilmesi şart değildir. fiilin belirtilmesi yeterlidir. telefon sapığının kim olduğunu bilmeden şikayet etmek buna bir örnek olabilir. faili bu durumda tanımamız gerekmez.
 • şikayette bulunulmadığı takdirde mevcut suç hakkında soruşturma başlatılamaz. bu suçlarda uzlaşma yapılabilir ancak, soruşturma gibi uzlaşma da şikayet hakkının kullanılmasından sonra söz konusu olur. cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda ise, şikayete bağlı oldukları halde uzlaşma yoluna gidilemez.
  şikayette bulunan mağdur şikayetinden vazgeçebilir ancak şikayetten vazgeçme karşı tarafın kabulüne bağlıdır. karşı taraf kabul etmedikçe vazgeçme sonuç doğurmaz. böylelikle, sanık olarak üzerine atılı suç dolayısıyla saygınlığı zedelenen kişinin, beraat etmek suretiyle aklanma hakkı güvence altına alınmıştır.
 • tck madde 86/2
  kasten yaralama suçunda daha az cezayı gerektiren hal:
  -basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olması hali

  tck madde 89/5
  taksirli yaralama (bilinçli taksir hali hariç)

  tck madde 102
  cinsel saldırı

  tck madde 104/1
  reşit olmayanla cinsel ilişki

  tck madde 105
  cinsel taciz

  tck madde 106/2. cümle
  malvarlığına yönelik tehdit

  tck madde 116/1
  konut dokunulmazlığının ihlali

  tck madde 117/1
  iş ve çalışma hürriyetinin ihlali

  tck madde 123
  kişilerin huzur ve sükununu bozma

  tck madde 125-131
  hakaret (kamu görevlisine görevinden ötürü işlenen hariç)

  tck madde 139
  özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve veri yok etmeme hariç)

  tck madde 144
  hırsızlık suçunda daha az cezayı gerektiren haller
  -paydaş ve elbirliği ile malik olunan mal üzerinde hırsızlık
  -bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla hırsızlık

  tck madde 146
  kullanma hırsızlığı

  tck madde 151
  mala zarar verme

  tck madde 155
  güveni kötüye kullanma

  tck madde 156
  bedelsiz senedi kullanma

  tck madde 159
  dolandırıcılık suçunda daha az cezayı gerektiren haller:
  -hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla suç işlenmesi

  tck madde 160
  kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf

  tck madde 167/2
  cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep

  tck madde 209/1
  açığa atılan imzanın kötüye kullanılması

  tck madde 233/1
  aile hukukunda kaynaklanan yükümlülüğün ihlali

  tck madde 239/1-2
  ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerin açıklanması

  tck madde 342/2
  yabancı devlet temsilcilerine karşı işlenen hakaret suçu