• ceza yargılama hukukunda c.savcısı tarafından verilen kararlardan biridir.

  bilindiği gibi,suçu haber alan savcı ( ihbar-şikayet-res'en) olayı araştırır.delil toplar.sonuçta eylemin suç olmadığı,sanığının ölmüş bulunduğu,zamanaşımı ,suçun takibinin şikayete tabi olup,usulüne uygun şikayet bulunmaması,(bkz: takibi şikayete bağlı suç)dava açmada kamu yararı bulunmaması,dava açmaya yeterli delil bulunmaması vs.sebeplerle olayın koğuşturulmaması gerektiği sonucuna vardığında bu kararı verir.karara karşı en yakın ağır ceza mahkemesibaşkanına itiraz edilebilir

  tatbikatta buna "koğuşturmama kararı" da denir
 • 5271 sayılı cmk, cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma sonunda verilen "kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın" yargısal denetimini 173. maddede düzenlemiştir. maddenin ilk iki fıkrası şu şekildedir;

  madde 173 - (1) suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde, bu kararı veren cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi başkanına itiraz edebilir.

  (2) itiraz dilekçesinde, kamu davasının açılmasını gerektirebilecek olaylar ve deliller belirtilir.

  takipsizlik kararına itiraz süresi, tebliğden itibaren 15 gündür.

  kanun onbeş günlük itiraz süresini "kararın tebliği" ile başlatmaktadır. herhangi bir şekilde öğrenmek süreyi başlatmayacağı gibi, henüz karar tebliğ edilmemesine rağmen öğrenilmişse ve hemen itiraz edilmek isteniyorsa tebliği beklemeksizin itiraz dilekçesi verilebilir.

  savcılığın verdiği taipsizlik kararına itiraz etmek istersek, bu itiraz dilekçesini nereye verebiliriz diyorsanız;

  -yetkili ve görevli ağır ceza mahkemesine gönderilmek üzere aynı (kararı veren) cumhuriyet savcılığı'na,
  -ya da görevli ve yetkili ağır ceza mahkemesi başkanlığı'na
  -veya görevli ve yetkili ağır ceza mahkemesi başkanlığı'na gönderilme talepli olarak herhangi bir nöbetçi ağır ceza mahkemesi başkanlığı'na verilebilir.

  bunların herhangi birine başvuru geçerlidir. çünkü burada önemli olan, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde itiraz etmiş olmaktır.

  itiraz dilekçesinin ağır ceza mahkemesi başkanına hitaben yazılması gerekiyor. zira, takipsizliğe itirazı mahkeme değil bizzat başkan inceleyerek karara bağlamaktadır.

  cmk 271. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, itirazı incelemeye yetkili ağır ceza mahkemesi başkanının (merci) itiraz üzerine verdiği kararlar kesindir. ancak, ilk defa merci tarafından verilen tutuklama kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir.
 • bir hukuk güzelliği.

  geçenlerde elime ulaştı sağol sayın savcım ne zahmet ettiniz de gönderdiniz. bi çaldırıp kapatsanız ben hemen adliyeye bi koşu gelir alırdım.

  bunu da okuyorsundur şimdi iddianamelere geçilsin pls.