şükela:  tümü | bugün
 • turkce yayinlanan ilk gazetedir 1831 de yayin hayatina basladi ilk 7 sende 30 sayi basilarak turkun yazin alanindaki yeteneginin altini cizdi.1878 de kapandi.promosyon oncesi gazetelerimizden olup, fenerbahce takiminin kurlusunu gorememis olmasi en buyuk sanssizligidir.
 • agah efendi tarafindan hazirlanmistir bu gazete
 • takvim-i vekayi'nin ilk turkce gazete olup olmadigi biraz tartismalidir. bu gazete yayin hayatina baslamadan 3 yil once misir valisi mehmet ali pasa'nin emri ile vaka-i misriye adli bir gazete cikarilmistir ve o zamanlar misir resmi olarak bize* ait oldugu icin takvim-i vekayi adli gazeteye ilk turkce gazete diyemeyiz. vaka-i misriye hem arapca hem de turkce olarak yayinlanmistir. diger taraftan takvim-i vekayi istanbul'da yayinlanan ilk turkce gazetedir. sultan ikinci mahmut'un emri ile cikarilmistir. bu resmi gazete araliklarla da olsa 1 kasım 1831'den 4 kasım 1922'ye kadar yayin hayatini surdurmustur. turkce'nin yanisira fransizca, ermenice, rumca, farsca ve arapca olarak da yayinlanmistir.
 • cok yakın tarihlere kadar (orhan koloğlu'nun ilk türkçe gazetenin 1828 de mısır'da yayınlanan vakayi-i mısriye oldugunu kanıtlayana kadar ) yayınlanmış ilk türkçe gazete sanılandır. yalnız istanbul'da yayınlanmış ilk türkçe gazetedir. gazete, fransızca (bkz: le moniteur ottoman)ve osmanlı'daki azınlık dilleriyle de yayınlandı: arapça, farsça, ermenice ve rumca.
 • istanbul'da önceleri haftalık, daha sonra düzensiz aralıklarla yayımlanan ilk türkçe resmi gazetedir. umur-u dahiliye, umur-u hariciye, mevad-ı askeriye, fünun, tevcihat-ı ilmiye, ticaret ve es'ar olarak altı bölümden oluşan gazete fransızca, arapça, rumca ve ermanice dillerine çevriliyordu. halkı eğitmek ve devlet kararlarını duyurmak amacıyla çıkarılmıştır (1 kasım 1831 - 4 kasım 1922).

  1808 yılında sultan ikinci mahmud'un emriyle, beyazıt'ta bugünkü istanbul üniversitesi'nin merkez binasında (bab-ı seraskeri) askasındaki bir konakta kurulan takvim-i amire'de basılmaya başlandı. gazete, vakanüvis esad efendi'nin yönetiminde, babıali'den çeşitli kamu görevlilerinin yazar kadrosunu oluşturmasıyla çalışmalarına başladı. 26 ekim 1831'de gazeteyi tanımak amacıyla yayımlanan iki sayfalık bir broşüre göre takvim-i vekayi habercilik yapacak, halkı eğitecek ve devletin uygulalamalrını duyurarak bunlara uyulmasını sağlayacaktı.

  önceleri haftada bir yayınlanması öngörülen takvim-i vekayi ilk aylarda düzenli olarak, daha sonraları ise uzun bir süre düzensiz olarak çıktı. osmanlı devleti'nin çokuluslu olması nedeniyle fransızca, arapça, farsça, rumca ve ermenice olarak çıkan gazete umur-ı dahiliye (iç haberler), umur-ı hariciye (dış haberler), mevad-ı askeriye (askeri işler), fünun (bilimler), tevcihat-ı ilmiye (din adamlarının atanmaları) ile ticaret ve es'ar (ticaret ve fiyatlar) olmak üzere altı bölümden oluşmaktaydı.

  1860'dan sonra yalnızca resmi belge, tüzük ve duyuruları yayımlanan, 1878'de 2119. sayısından sonra yayımına ara veren gazete, 1891-92'de yeniden yayımlanmaya başladı. ama padişahın nişan vermesini konu alan bir resmi bildirimde "nişan itası" ifadesi yerine "nişan hatası" olarak dizilince, ii. abdülhamid'in buyruğuyla kapatılmıştır. ii. meşrutiyet'in ilanından (1908) kısa bir süre sonra yeniden yayımlanmaya başladı ve kurtuluş savaşı (1919-1922) sonuna kadar istanbul hükümetinin varlığı sona erinceye kadar yayımını sürdürdü.

  kaynak: http://www.turkcebilgi.com/?bilgi=takvim-i vekayi
 • rumca versiyonu otomanikos monitor adıyla yayınlanmıştır.
 • bu gazetenin geniş bir arşivi, beyazıt kütüphanesinde bulunmaktadır.
 • ilk türkçe gazetede olmasa bile, ilk türkçe gazetelerden biridir. ilkinden takriben üç yıl sonra, 1831'de yayın hayatına başlamış.

  "peki diğer ülkelerde durum neydi?" diye sorulacak olursa: ingilizce yayınlanan ilk gazete ise 1620 yılına kadar gidiyor. (amsterdam'da yayınlanmış.) britanya'daki ilk gazete bile 1702 tarihinde londra'da yayınlanmaya başlanmış. (bkz: the daily courant/@derinsular) abd için de durum aynı. (bkz: the boston news-letter/@derinsular)

  bu ikisinin arada 82 sene olduğuna göre, herhalde o günlerde print capitalism henüz hızını almış değil. ama 1720'lere gelindiğinde londra'da 12, diğer vilayetlerde ise 24 tane gazete yayınlanıyormuş. demek o noktadan sonra almış yürümüş yayıncılık işi...

  tema:
  (bkz: tarih/@derinsular)
 • temel soru şu: vekayi mi yoksa mısriye mi ilk türkçe gazetedir ? koloğlu hocaya göre mısriye'dir. topuz hoca ise vekayi'yi kabul etmiş fakat daha sonra kitabını güncellemiş ve koloğlu hocadan ard arda alıntılar yaparak mısriye'yi o da kayda geçmiştir. bence iki hocamın da atladığı bir husus var. mısriye yerel nitelikte ilk osmanlıca gazetedir. adı üstündedir; "mısır'a ait vakalar" oysa takvim-i vekayi ilk osmanlıca kitle gazetesidir, hatta resmi nitelik taşıyan ilk osmanlıca kitle gazetesidir. şunu da belirtmekte fayda var ki; mısır valisi kavalalı osmanlı ile ters düşmüş ve kendi özerkliğini kendince ilan etmiş bir validir. mısriye de onun gazetesidir. bu bilgiler ışığında tartışılması daha mantıklı olacaktır kanaatindeyim.
 • 1828'de mısır'da vekâyi-i mısriyye yayınlanmaya başlamıştı. mısır valisi kavalalı mehmet ali paşa tarafından türkçe ve arapça olarak bastırılan bu yayın organı mısır'ın osmanlı devleti'ne karşı etkin bir propaganda aracı olarak meydana çıkmıştı. sultan ıı. mahmut ve bab-ı âli, yürütmekte oldukları merkeziyetçi reformlar çerçevesinde devlet idaresinin sesini daha etkin olarak duyurabilmek amacıyla resmî bir gazetenin yayınlanmasını gerekli bulmaktaydılar. bu amaçla daha önceden izmir'de yerel fransızca gazete yayınlamış olan alexandre blacque ile anlaşmak suretiyle resmî bir gazete çıkarma kararı alındı. 11 kasım 1831'de takvîm-i vekâyi yayın hayatına başladı.

  osmanlı imparatorluğu sınırları dahilinde 1831'de yayımlanmaya başlanan ilk osmanlı türk resmî gazetesidir.

  haftalık olarak osmanlı türkçesi dışında arapça, ermenice, farsça, fransızca, rumca baskıları da yayımlanan bir gazeteydi. resmî ilânlar ve gayrı resmî duyurular dışında, iç ve dış gelişmelere ilişkin haberler de basılmaktaydı.

  takvîm-i vekâyi, resmî bir gazete olması dolayısıyla makaleler esas olarak devletin görüşlerini yansıtıyordu. 1860'tan itibaren sadece resmî duyurular ve kabul edilen yasa metinleri yayınlanır oldu.

  ıı. abdülhamid devrinin büyük bir kısmında takvîm-i vekâyi yayınlanmadı. ilk yayın kesintisi 1878 yılında oldu ve bu, 1891'e kadar sürdü. 1891'de yeniden çıkmaya başlayan takvîm-i vekâyi'nin basımı, 1892'de yeniden durduruldu. 1908 jön türkler sonrasında yeniden yayın hayatına geçti. türkiye cumhuriyeti kurulduktan sonra takvîm-i vekâyi'nin görevini resmî gazete devraldı.

hesabın var mı? giriş yap