• gelecek dönemde lazım olur diye yazıyorum (süt kardeşler filmine de konu olmuştur)

    talakı selase diye de bilinir. mecelleye göre, kocanın ayrı ayrı üç kez ya da bir arada üç kez karısını boşadığını bildirmesiyle gerçekleşen boşanma şeklidir. erkeğin kadına sözle bildirdiği "boşol boşol boşol" şeklinde gerçekleşir.

    osmanlı mahkemelerinde kadı önünde görülen davaların kayıtları olan şer‘iyye sicillerinde evliliğin sona ermesi üç biçimde karşımıza çıkmaktadır: erkeğin tek taraflı irade beyanı olan (bâin veya şartlı) talak, kadının mehr-i müeccel ve iddet nafakası gibi bazı haklarından vazgeçmesi yoluyla gerçekleşen muhâlaa ve hakim kararıyla boşanma anlamına gelen tefriktir. bunlardan talak, tamamen kocanın talebiyle gerçekleşirken, muhâlaa ve tefrikde boşanma isteği genellikle kadın tarafından gelmektedir.

    talaki selase, islamca geçerlidir ve kocanın tek taraflı beyanı (bain talak) ile de olabilir.
  • 25 yılda bunu kimsenin yazmadigina inanip dediği başlıkta da 25 yılda sadece 34 tane entry var, allah kimseyi şuuruz yapmasın derken, kendisi şuurunu 7 yaşında kaybetmiş herhalde.
  • hee siz dalga geçin bakalım, 25 senede kimse yazmamış derken, atlıyacaklar size cehape zihniyeti, imamoğlu kurtatır artırır karınızın iş yükünü.
hesabın var mı? giriş yap