şükela:  tümü | bugün
 • arz edilen ürünün cinsine göre talebin dingildemesi, fiyattan etkilenip etkilenmemesi hadisesidir.misal sakatat fiyatının düşmesi bizim ki gibi açlık sınrında yaşamayan ülkelerin talebinde süpper bir artış oluşturmaz.
  "aha ne güzel böbrek, beyin ucuzlamış dolabı dolduralım" denmez.
  ama misal iç antep ucuzlasa(bu tarih itibarıyla kilosu 18.000 liradır) ben de dahil olmak üzere herkes evine tıka basa iç antep depolar.

  yine benzer bir şekilde, "vapur ile köprüye zam yapıyoruz, yerse..." dendiğinde ske ske bu ücret ödenir, "aman çok pahalı ben yüzerek geçeyim, ya da bugün işe gitmiyeyim" denmez.

  odur ki talep esnkeliğini iyi takip eden yatırımcı ticarette para kırar, kendine bi mercedes 200 e alır.
 • arz esnekliği diye de bir şeyden bahsedilir.basbayağı gereksizdir, talep için geçerli olan herşey arz içinde geçerlidir.kafa karıştırmanın alemi yoktur.
 • esnekliğine göre vergide ya da indirimde tüketiciye ya da üreticiye bindirme yapan ve formüllerle hesaplanan hede...ayrıca....(daha bugün grafiklerini çizdim sınav oldum burada da mı kurtulamayacağım yahu.....)
 • e=p/q*delta q/delta p seklinde izah edebiliriz.
 • orucu dert edinen insanların ramazanda artmasıdır.
 • iktisatta, talep edilen miktardaki yuzde degisme bolu (/) fiyattaki yuzde degisme formuludur.buna gore fiyattaki degismelere talebin duyarliligini gorebiliriz.
  (bkz: inelastik talep)
  (bkz: elastik talep)
 • talebin fiyat elastikiyeti eğer 1 den büyük çıkarsa talep fiyattaki değişimlere çok duyarlıdır. buna lüks malları örnek verebiliriz. mesela bir arabanın fiyatı düşerse ona olan talep artar, pahalılaşırsa talep düşer. buna benzer talep değişimlerinden dolayı talebin fiyat elastikiyeti 1 den büyük olan mallar lüks mal sınıfına girer.

  talebin fiyat elastikiyeti eğer 1den küçükse, talep fiyattaki değişmelere az duyarlıdır. buna da zorunlu mallar örnek olarak verilebilir. ekmeğin fiyatı artarsa ya da azalırsa ekmeğe olan talep az miktarda artacak ya da azalacaktır çünkü çok az kişi ekmek ucuzladı 1 değil 2 tane alayım ya da pahalılaştı 2 tane değil 1 tane ekmek alayım mantığıyla tüketime gider.

  ayrıca talebin fiyat elastikiyeti ülkeden ülkeye farklılık gösterir. amerika'da ekmek lüks mal olabilecekken türkiye'de zorunlu mal olabilir. yani ülkelerin tüketim kültürü talebin fiyat elastikiyetini belirler.
 • mala karşı duyulan gereksinmenin şiddeti (zorunlu mal olup olmaması), ikamesinin ne kadar mümkün olduğu, o mala harcanan paranın tüketici bütçesi içerisindeki önemi, talebin fiyat esnekliğini etkileyen faktörlerdir.
 • bunun bir de çaprazı var;

  (bkz: çapraz talep esnekliği)
 • fiyattaki değişmenin talep miktarı üzerindeki etki derecesini gösterir. ters yönlüdür. yani satış fiyatının yükseltilmesi talebi azaltıcı, satış fiyatının düşürülmesi ise talebi artırıcı etki yapar. esneklik, satış miktarındaki oransal değişmenin satış fiyatındaki oransal değişmeye bölünmesiyle bulunur. esnekliğin iki olması halinde satış fiyatı %10 artırıldığı zaman satış miktarı %20 azalır.