• ekonomide birbirini tamamlayan malları anlatmak için kullanılır. lastik ve otomobil gibi. ingilizcesi ise "complementary good" olarak geçer. andy cole ve dwight yorke da güzel bir örnektir aslında...
  • biri olmadan diğer kullanılamayan ürün;klavye ve pc gibi.önemli olan ürünlerden birinin diğeri için özel olarak üretimiş olmasıdır.
  • tamamlayıcı mallara verilen klasik örnek benzin ve arabadır.benzinin fiyatı artarsa arabaya talep azalır,bir başka deyişle arabanın normal şartlarda negatif eğimli olan talep eğrisi azalarak aşağı kayar.
    bu konuyla ilgili olarak bir de tam tamamlayıcı mallar* mevcuttur.ayakkabının sağ teki ve sol teki bunlara iyi bir örnektir.birbirlerinden ayrı düşünülemezler.
  • bazı durumlarda pazarlama stratejisinin belkemiğini oluşturan olgudur. örneğin bir oyun konsolunu zararına satıp, esas kazancı o konsol üzerinde oynanacak oyunlardan elde etmek gibi. ya da yeni bir printer ile yedek kartuşlarının fiyatlarının yaklaşık olarak aynı olması gibi. aslında kolayca anlaşılabilecek pazarlama stratejisi olsa da biraz derinlemesine düşünüldüğünde sadece bununla kalmayıp muhtaç olan ile olunan arasındaki güç dengelerine de farklı bir bakış açısı getirebilmektedir.
  • pazarlamada captive product olarak geçer, yani zorunlu ürün. fiyatlandırmasında genelde şu politika izlenir :

    başka bir ürünle beraber kullanılması gereken traş makinesi ya da fotoğraf makinesi gibi bir ürün düşük fiyattan satılır; traş bıçağı ya da fotoğraf filmi ise yüksek fiyatlandırılır. daha güncel bir örneği de var tabi, kontörlü hat/kontör.