şükela:  tümü | bugün soru sor
 • tanbur'a özgü bir hassasiyettir,
  müzik seven kulaklara bir dokunmadır,
  kalbe iner oradan, ağırlaştırır dinleyeni.
 • tanburun tamamen kapalı teknesinin, o uzun sapındaki tellerin titreşimi ile rezonansa girmesi ile elde edilen sestir. tanburun çoğunlukla (neredeyse tamamen) alt tel grubuyla çalınmasına rağmen üstte 3 sıra daha tel barındırması tamamen tannaniyet içindir. tanburiler, icra sırasınca sapı ve tekneyi sallayarak, tannaniyeti kontrol eder, sese yön ve derinlik verirler.
 • şiirlerinde musikiye önem veren tevfik fikret'in sık sık kullandığı bir şeydir. şair, müzikalitesi yüksek, tınılı manzumelerini bir enstrüman gibi terennüm eder:

  inliyor nây-i beyânında nevâ-yı mansûr

  sen ey semâya mâkes-i reyyân olan deniz