şükela:  tümü | bugün
 • taşınmazlar üzerinde mevcut hakları açıklamak, bunların tesisini ve devirlerini sağlamak için devlet tarafından ve devletin sorumluluğu altında tutulan, kamuya açık resmi sicillerdir.
 • asli ve tali unsurları vardır.

  asli unsurlar
  1- tapu kütüğü
  2- kat mülkiyeti kütüğü
  3- resmi belgeler
  4- yevmiye defteri
  5- plan

  tali unsurlar
  1- düzeltmeler sicili
  2- mal sahipleri sicili
  3- kamu malları sicili
  4- aziller sicili
 • medeni kanunda tapu siciline yanlış kayıt yapılması veya kayıt yapılması gerekirken yapılmaması durumları devletin kusursuz sorumluluğuna bağlanmıştır. bu sorumluluğa gidilebilmesi için:

  1- tapu sicilinin tutulmasından doğan bir zarar bulunmalıdır. yanlış kaydı düzelttirmek olanağı olduğu durumda zarar bunun düzeltilmesi için yapılacak giderler tutarıdır. yanlış kaydı düzelttirmek için dava açan iyiniyetlinin zararı ise kaybettiği davanın giderleri + hakkın kaybından doğan zarar olacaktır.

  2- zarar tapu sicilinin -hukuka aykırı- biçimde tutulmasından doğmuş olmalıdır. kişinin muvazalı eyleminden veya hatasından doğan zararlar bu kapsama girmez. keza tutulduğu anda gerçeğe uygun olan kaydın sonrasında kayıt konusu zımbırtının durumundaki değişiklikler hasebiyle gerçeğe uymaz hale düşmesinden doğan zararlar da bu sorumluluğun haricinde kalır.

  sorumluluğa giren durumlarda haksız fiil kuralları uygulanır. hukuka aykırılık, ılliyet bağı vs. aranacaktır. memurunun kusuru halinde devletin rücu hakkı bulunur.

  sahte nüfus cüzdanı, sahte vekaletname vesairle yapılan kayıtlarda devletin sorumlu olup olmadığı konusu tartışmalı. her ne kadar kusursuz sorumluluk hali olsa da, açıkça sahte olduğu anlaşılan belgelere dayanılarak yapılan kayıtlarda sicil memurunun gerekli incelemeyi yapmamasını, görevini layıkıyla yerine getirmede ihmaline yoran ve bu yüzden devletin sorumluluğuna gidilebileceğini söyleyen kanaat baskın görünüyor.
 • tapu sicili işlemleri:
  1- kayıt (yazım)
  2- tescil
  3- terkin (silinme)
  4- şerh
  5- beyan
  6- tashih (düzeltme)
 • çok ince bir nüans vardır , eğer ki tapu kaydında tutulması gereken bir kayıt hukuka aykırı bir şkilde tutulduysa (zarar-nedensellik de olmalı tabi ki ) devletin sorumluluğuna gidebilirsiniz (hatta kusursuz sorumludur devlet) ancaaak hiç tutulmadıysa, gerekli kayıt ihmal edilmişse tapu sicilinin tutulduğu anlamına gelmediği için devletin sorumluluğuna gidilemez.