şükela:  tümü | bugün
 • osmanli'da ilk butceyi yapan vezir-i azam. o donem icin maliye politikalari ureterek butce aciklarini kapatmaya cali$mi$tir.
 • saraydan yetişen tarhuncu ahmed paşa, önce mısır valisi musa paşa'nın, sonra da hezapare ahmed paşa'nın kethüdası olmuştur. 1649'da mısır valiliğine atanmış, bir süre sonra istanbul'a gelerek vezirlik rütbesine yükselmiştir. sadrazam gürcü mehmed paşa, onu kendisine rakip gördüğünden selanik sancakbeyliğine atamıştır. girit seferinin uzaması ve abaza hasan paşa'nın ayaklanması sebebiyle, devletin mali durumu çok sarsılınca, kazasker hocazade mesut efendi'nin tavsiyesi üzerine, tarhuncu ahmed paşa sadrazamlığa getirilmiştir (1652). sadrazam olunca, osmanlı imparatorluğu için, bazı yeni vergiler getiren bir bütçe tasarısı hazırlamıştır. fakat devleti sağlam bir maliye temeline oturtmayı hedef tutan bu hareket, hazineyi kendi çıkarlarına kullanmaya alışık olanların işine gelmemiştir. tarhuncu ahmed paşa'ya karşı yayılan çirkin söylentilerin etkisinde kalan sultan dördüncü mehmed'in buyruğu ile, 9,5 aylık sadrazamlıktan sonra öldürülmüştür (1653). üsküdar'da gömülüdür. tarhuncu ahmed paşa'nın ilk bütçe yapım tarihi 1652'dir.

  alinti: http://www.osmanli700.gen.tr/kisiler/t3.html

  tarhuncu ahmed paşa'nın öldürülmesinden sonra ülkede siyasi istikrar kalmadı. yeteneksiz kişiler yönetime hakim oldu. yeniçeri ve sipahi ayaklanmaları, celali hareketleri durmadı. kıtlık sonucu köylülerin arazilerini terk etmeleri, şehirlerde nüfus artışına yol açtı ve işsizlik boy gösterdi.

  alinti: http://www.osmanli700.gen.tr/…ahlar/19tarhuncu.html

  (bkz: tarhun)
  (bkz: ic borc)
  (bkz: dis borc)
  (bkz: duyun i umumiye)
 • sanıldığının aksine osmanlının ilk bütçesini yapmamıştır. zira koskaca imparatorluğun o tarihe kadar bütçe bağlamaması düşünülemez. tarhuncu ahmet paşanın bağladığı bütçe o tarihe kadarki bütçelerin en büyüğü olması dolayısıyla ün kazanmıştır.
 • sadrazamlığa getirilirken padişaha bir dizi şartlarının olduğunu söylemiş ve bu şartlar kabul edilirse sadrazamlığı kabul edeceğini söylemiştir. dönemim padişahı 4. mehmet bu teklifi kabul etmiştir. bu anlamda bir padisaha şart koşma cesaretini gösterebilen ve isteklerini "sözlü" de olsa kabul ettiren ilk sadrazamdır.
 • tarihimizde aslında siyaset ve çıkar ilişkisinin iç yüzünün en önemli portrelerinden birisi olan rahmetli paşa. sen ülkeyi nasıl düzlüğe çıkarırım diye geceni gündüzüne kat, ben bu feleğin tekeline çomak sokarım de sonra gram faydası olmayan insanların gazına gelmiş padişahın ağzından çıkan iki lafla canından ol. bugünde böyle işte. bir işe doğruluk çomağını sokarsan rahatsız olanlar illa rahat durmayacaklardır.