şükela:  tümü | bugün
9 entry daha
  • taşınmaz yükü, bir taşınmazın malikini yalnız o taşınmazla sorumlu olmak üzere diğer bir kimseye bir şey vermek veya yapmakla yükümlü kılar.

    örnek: taşınmazında bağcılık yapan malikin, bir şarap fabrikasına her sene belirli miktarda üzüm teslim etme borcuna karşılık, şarap fabrikası lehine bu taşınmaz üzerinde bir taşınmaz yükü tesis etmesi örnek olarak verilebilir. borç ifa edilmezse alacaklı taşınmazı sattırarak alacağını temin eder. taşınmaz yükünün tapu kütüğüne tescili şarttır.

    taşınmaz yükünün sona ermesi için tapu kütüğünden terkin edilmesi gerekir. taşınmazın maliki terkin talebinde bulunamaz. yükten kurtarma için taşınmaz yükü alacaklısının(örnekte şarap fabrikası)tapuya başvurusu şarttır. eğer yükten kurtulma sebepleri gerçekleşmiş ve yük alacaklısı da terkine yanaşmıyorsa o zaman, malik mahkemeye başvurarak terkin isteyebilir.