şükela:  tümü | bugün
 • devletin bir urun icin belirledigi azami alim fiyati.

  (bkz: taban fiyat)
 • arz talep ilişkisine göre talebi arttıracak bir ekonomik politikadır. ama talebi karşılayacak kadar arz sağlanamayacağı için bazı problemlerle karşılaşılacaktır: kaynakların etkili bir şekilde kullanılamaması, düşük kalite, insanların karaborsaya yönlenmesi gibi.
 • bu uygulamada talep fazlası sorununun çözümü için ya satıcılar mallarını dilediklerine satarlar (itibarlı, devamlı müşteriler gibi), ya önce gelenlere satarlar ya da vesika yöntemiyle payları eşit olarak belirlenmiş alıcılara satışlarını gerçekleştirirler.
 • kıtlık sorunlarını beraberinde getiren mortingen bir uygulama.
 • akaryakıtta bugünden itibaren resmi gazetede de duyurularak uygulanmaya başlayacak olan fiyatlama tipidir.

  hakkında haber linki
 • tüketiciyi korumak için veya başka bir amaçla, belli mal ya da hizmetler için konmuş en yüksek fiyat sınırı.
 • tavan fiyatı özellikle devletin tüketicileri korumak adına fiyatların çıkabileceği azami tutarı belirlemesi şeklinde husule gelir. buna göre devlet bazı zorunlu tüketim mallarının çıkacağı en yüksek fiyatı belirleyerek bilhassa yoksul kesimi korumayı amaçlar. tavan fiyatı uygulamasının sonucu talep fazlası oluşur. bu da karaborsayı yaratır. satıcılar devletin belirlediği tutarın maliyetlerini karşılamadığını ileri sürerek mallarını piyasaya sürmekten vazgeçerler.