şükela:  tümü | bugün
  • gecikme, temerrüt, geri kalma, geciktirme anlamlarında kullanılan hukuk terimidir.

    cümle içerisinde kullanımı; mütemerrit olan borçlu, borcun teahhürle ifasından dolayı zarar ve ziyan tediyesine mecbur olduğu gibi kazara vukua gelecek zarardan da mesuldür.