*

şükela:  tümü | bugün
 • bir yerde, grupta, kültürde eskiden beri yapılagelen şeyler, alışılagelmiş şeyler, öteden beri olagelen davranışlar, tutumlar bütünü.
 • [kimyada] (bkz: tepkime)
 • teammül denir genelde. dogru mudur hakkı devrim e sormak lazim.
 • (bkz: de facto)
 • 1945 yılında yapılan birleşmiş milletler kurucu antlaşmasına göre, adalet divanı; birleşmiş milletlerin temel 6 organından biridir ve de birleşmiş milletlere üye olan her devlet, divanın varlığını ve gücünü kabul etmek zorundadır. 2002 yılına kadar isviçrenin de içinde bulunduğu durum gibi, bm'e üye olmayan devletler de bu divanı tanıyabilir ve bağlanabilir. adalet divanını, hukuki bir uyuşmazlık nedeni ile devletlerin kendisine başvurması ve yetki vermesi halinde, adalet divanı statüsünün 38. maddesinin 1. paragrafında belirtildiği üzere, öncelikle uluslararası antlaşmalar, teamül ve hukukun temel prensiplerinden faydalanarak sonuca varır.

  teamül ile ilgili iki temel unsur vardır. bunlar; maddi ögeler ve psikolojik ogelerdir. maddi ogelerin başında benzer durumda aynı davranışın gösterilmesi ve zaman içinde tekrarlanması ; genellik ve de süreklilik gibi koşullar aranır. bu noktada, devletin yetkili organlarının çeşitli eylem ve işlemleri (örneğin diplomatik yazışmaları, mektuplar, notalar) ; bu eylemlerin nitelikleri, eylemlerde sağlanan istikrar vs. maddi unsurlar başlığında açıklanabilir. psikolojik ogeler ise davranışın, hukuki sorumluluk gerektiriği kanaatidir.

  tıpkı iktisadi baskılar altında alınan tavırlar gibi, siyasi ve insani düşüncelere bağlı tutumlar da, bir teamülün oluşmasında etkili değillerdir. bugün kullandigimiz deniz hukuku kurallarinin neredeyse tamami teamüle göre düzenlenmiştir.

  teamül kurallarının kodifikasyona uğraması, teamül niteliğini kaybetmelerine sebebiyet vermez. örneğin, 1969 yılında imzalanan la convention de vienne sur le droit de traites; yani anlaşmalar hukuku antlaşması, bir antlaşmanın nasıl yapılacağına dair hazırlanmış bir belgedir. halbuki , o tarihe kadar, kadeş antlaşmasındna itibaren milyonlarca antlaşma teamüle göre yapılmıştır. dolayısıyla, bu antlaşmalar hukuku, aslında teamül ile ilgili kodifikasyondan ibarettir.

  aynı şekilde, örgütlerin kurulması ile ilgili kodifikasyon da 1986 yılında yapılmıştır. halbuki bu tarihe kadar binlerce örgüt teamüle göre kurulmuştur.
 • uluslararası hukuk açısından; devletlerin belli olaylar karsısında hukuka kaynak
  oluşturabilecek şekilde sergiledikleri bir örnek davranışlar sonucu olusan kurallardır. yazılı değildir.

  bir kuralın yapıla geliş kuralı(teamül) sayılması için 2 ögeye ihtiyaç vardır;

  1)maddi öge
  2)psikolojik öge (opinio juris)

  maddi öge:benzer durumlarda aynı davranış ve tutumların sürekli tekrarlanması. yani süreklilik ve belli bir süre uygulana gelmiş olma.

  psikolojik öge (opinio juris) : davranısın bir hukuk kuralı olduguna dair inanç.

  kaynak: ders notlarım *
 • devlet idaresinde çok önemli olan tarihi idari gelenektir. büyük, köklü tarihe nam salmış devletlerde önemlidir.

  teamüllerin söz konusu olduğu yerde devleti idare edecek bilge zihniyette, yetkinlikle insanlar gerekir.

  teamül bence devlet idaresinde yazılı hukuktan önemlidir çünkü tarihin içinden süzülüp gelen, uygulamalarla rafineleşmiş tecrübeleri yansıtır. geçmişin dertlerinden ders çıkarır.

  devlet idaresindeki başarı en az yazılı kanuna ihtiyaç duymakla ölçülmeli bence. çünkü teamüller esnektir, kanunlar ise katı ve yazıldığı zamana çakılıdır.

  akp iktidarı her şeyi kanuna bağlamakta, bir çıkardığı kanunu üç ay sonra değiştirmekte sonra üç ay sonra tekar ve tekrar değiştirmek beis görmemektedir işte bu durum da vizyonsuzluğun, öngörüsüzlüğün tescilinden başka bir şey değildir. bu durumda olan da vatandaşa, o çok bayıldıkları millete olmaktadır.

  şu gazeteci kesimi bir mahkemelere, icra dairelerine, devlet dairelerine bir gitse de millet nasıl rahmet okuyor bir görseler.
 • (bkz: usül)