şükela:  tümü | bugün
 • resmi duyuru..
 • yazılı bildirim.
 • risalet görevi.
  aynı zamanda,
  insanlara iyilikleri emretmekve onları kötülüklerden men etmek.
 • kivilcim ufleme sanati. fazla uflersen sondurur, az uflersen yanmaz.

  -ali murat daryal-
 • sempozyum ve kongre gibi toplantılarda bilim adamlarını önceden belirlenmiş bir konuyla ilgili yeni görüş ve düşüncelerini buluşlarını metne dayalı olarak sunmalarına denir.
  (bkz: bildiri)
 • trafik cezalarında da adı geçen kavram
 • (bkz: tebellug)
 • arapça bir kelimedir. kök bağlamında belağa kökünden türemiştir. çoğulu tebligattır. türkçesi "bildirme, açık ve anlaşılır bir şekilde bildirme"dir. bitiştirme, eriştirme, yetiştirme, tamamlama manasına geldiği gibi, götürme, taşıma (iblağ) manasına da kullanılmaktadır. tebliğ esas itibariyle bildirmenin mübalağalı olarak ifade edilmesidir. yani en belirgin şekilde bildirme, en iyi açıklama manasındadır. lügat olarak bu manaya gelen tebliğin, islam’da daha özel bir anlamı olagelmiş ve "tebliğ" denildiğinde özel olarak islamın açık açık, anlaşılır şekilde anlatılması, muhataba iletilmesi anlaşılmaktadır.
 • vergilendirme sürecinde tarhın ardından gelen aşama. dava açma süresi bakımından önem taşır.
 • hukuki bir işlemi ilgili kişiye duyurmak için yetkili makamca yazıyla veya ilanla yapılan bildirim işlemidir.postayla,memur aracılığıyla,daire ve komisyonda ilan yoluyla yapılabilir.vukolsun aatuhk olsun bir çok kanunda vergi davasını açma süresini başlatan işlemdir aynı zamanda.