şükela:  tümü | bugün
  • tebellüğ tarihi ile arasında fark varsa, tebellüğ edenin anlama özürlü olduğu sonucu çıkar.
  • 4734 sayılı kamu ihale kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının a bendinde yer alan "iadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün…kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır." hükmünün anayasa mahkemesince iptal edilmesi sonucu, "teslim tarihi" esas alınarak tespit edilmesi gereken tarihtir.