şükela:  tümü | bugün
  • tebliğ mazbatasının üzerinde yazılı olan tarihtir.
  • tebellüğ tarihi ile arasında fark varsa, tebellüğ edenin anlama özürlü olduğu sonucu çıkar.
  • yargıtay kararlarında da düzenlenmiş farklı bir husus olarak (bkz: ıttıla tarihi)
  • 4734 sayılı kamu ihale kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının a bendinde yer alan "iadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün…kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır." hükmünün anayasa mahkemesince iptal edilmesi sonucu, "teslim tarihi" esas alınarak tespit edilmesi gereken tarihtir.