şükela:  tümü | bugün
 • "narsist olsam elalem ne der allah mıhafaza" hali gibi biraz. mahalle baskısına uğramış bir narsist adeta.

  dogville filmini izlediğimde "tevazu bile bir nevi kibirdir"e bağlamıştım olayı. hoşgörü denen hede nasıl da üstten bakarmış onu gördüm.

  tedirgin narsist'in de olayı bu bence. hoşgörerek, alttan alarak pohpohluyor kendini. 'ah ben nasıl da gündelik çıkarlara kaptırmıyorum kendimi aferin bana' kafası.

  velhasıl, insan bir kez narsistse, kendini beğenmenin en ezik yollarını bile buluyor vesselam.

  konuyla ilgili en çok bilgi aldığım kaynağı uzun uzun paylaşayım.
  kaynağı burada: http://psikoloji-phantasmal.blogspot.com/…erey.html

  narsisistik bozukluğun bir başka türü: "tedirgin narsisist"

  psikanalitik literatürde sıklıkla narsisistik kişilik bozukluğunun bir başka varyasyonuna işaret edilir. kernberg'e (1975) göre narsisistik bozukluğun bu tipine mensup kişiler oldukça güçlü ve bilinçli emniyetsizlik, değersizlik ve aşağılık duyguları yaşarlar. bazen aşağılık ve emniyetsizlik duyguları büyüklenmeci ve omnipotent fantezilerle yer değiştirir. bazen de bilinçdışı omnipotens ve narsisistik büyüklenmecilik ancak analizde bir süre sonra su yüzüne çıkar. bu kişiler, teşhircilikten ziyade baskın tarzda idealizasyon savunmasını kullanırlar. paranoid özellikler, hipokondriyak şikâyetler ve şizoid özellikler daha belirgindir. özbenliğe dair olumsuz temsil ve hisler bilince çok yakın, çoğu kez bilinç düzeyindedir.

  masterson'ın (1990) "gizli narsisist" olarak nitelediği bu kişiler büyüklenmeciliği ve benmerkezciliği, teşhirci narsisistin yaptığı gibi cüretkâr, doğrudan ve açıkça ifade edemez/etmezler. gizli narsisist, narsisistik kişiliğini gizlerken, narsisistik gereksinimlerini onun aracılığıyla tatmin edebileceği bir başka kişi, grup veya kurum bulmak zorundadır. aslına bakılırsa, gizli narsisist, teşhirci narsisist ile aynı intrapsişik yapıya sahiptir (omnipotent öteki imgesiyle kaynaşmış büyüklenmeci bir benlik imgesi) ancak libidinal yatırımı büyüklenmeci benlikten ziyade omnipotent ötekine yönelmiştir. içsel güçsüzlüğünü idealleştirdiği bir figürün parçası haline gelerek gidermeye çalışmaktadır. dolayısıyla, bu kişiler aktif biçimde büyüklenmeci benliğin aynalanmasının peşinde değildir, daha ziyade ötekini idealleştirir ve onun hayranlığını elde etmek suretiyle "yüceliğine ve ihtişamına sığınırlar". büyüklenmeci benliklerini, teşhirci tipte olduğu gibi açık teşhircilikle değil ötekinin yüceliğine sığınmak suretiyle şişirirler.

  gizli narsisistler, mahcup, çekingen ve içedönük görünürler. teşhircilikleri açık davranışsal özellikler taşımaz; daha ziyade uzun vadeye yayılan başarı projeleriyle kendini gösterir. projenin başarıya ulaşması teşhirci arzulara doyum sağlar.

  gabbard (1989) narsisistik kişilik bozukluğu gösteren hastaların dağılım gösterdiği yelpazenin bir ucunda "kayıtsız narsisistin" diğer ucunda ise "tedirgin narsisistin" bulunduğunu öne sürer. söz konusu terimler, kişinin hem terapi içindeki aktarım ilişkisine hem de genel sosyal ilişkilerindeki hâkim ilişki tarzına işaret etmektedir.
 • yıkıcı bir hastalık.

  ----- alıntı-----
  "gizli narsisist,narsisistik kişiliğini gizler. narsisistik ihtiyaçlarını karşılayabileceği, uzantısı olabileceği bir kişi, grup ya da kurumun şemsiyesine sığınır. kendisini ortaya koymaktansa, dikkat çekmektense kurumunu, grubunu idealleştirir ve onun hayranlığını kazanmak suretiyle varolurlar. “takım sempatizanları gibi. utangaç, çekimser, içe dönüktürler. teşhircilik yani yaptıkları ya da sahip oldukşlrını ortaya dökmezler."
  http://www.gelisimpsikiyatri.com/…sistik-savunmalar