şükela:  tümü | bugün
 • (bkz: dergah)
 • (bkz: oldu tekke)
 • bir kez (bkz: fatih tekke)
 • (bkz: tekken)
 • islam’da tarikat etkinliklerini yürütüldüğü yere verilen addır. tekyegâh veya dergâh olarak da anılırlar.

  tarikat kurucusu şieyhin ya da türbesinin bulunduğu yer, merkez tekkedir. merkez tekke, mevlevilikte huzur ya da huzur-ı pir makamı olarak da adlandırılırlar. sınırlarda savaşçı dervişlerin üslendikleri yerlere de ribat adı verilirdi.

  mutasavvıflarca ilk tekkenin, sufi adıyla anılan ilk kişi olan ebu haşim el-kufi tarafından şam yakınlarınaki remle’de kurulduğu kabul edilir.

  ii. meşrutiyet’in ilanından sonra yapılan bir sayıma göre istanbul’da 311 tekke vardı. tekkeler türkiye’de 20 kasım 1925 yılında çıkartılan yasa ile kapatılmıştır.
 • turkmenistanin uc buyuk asiretinden biridir, saparmurad niyazov da bu asiretin mensubudur.
 • (bkz: tekke plajı)
 • argoda esrar içilen üstü kapalı yer anlamına gelmesi tekkeleri esrarkeşlerin ele geçirmesiyle alakalıdır.
  bu esrarcılar ellerinde satırla halktan zorla sadaka adı altında para toplamışlardır.. barkan adlı araştırmacı bilim adamı kolonizatör türk dervişleri adlı makalesinde yaptığı tekkelerin analizi okunmaya değer olup; yerleşik hayata geçen ve feodal yapı düzeninden millet düzenine ulaşan bizleri cok güzel anlatır.

  tekkeler o zamanın gözde bilimleri olan demircilik tarım mimari konularında üstaddırlar.. kalabalıkların buralara yerleşmelerinden sonra şehirmerkezleri olmuştur.. ayrıca konuyla alaklı olmasıyla haydari kalenderi alevi gibi kaynagını batıni öğretilerden alan düşünce sistemleri tekkeleri ele geçirmiş işlevsiz hale getirmiştir.. kanuni sultan süleyman bile önüne geçememiştir.

  özellikle iran kaynaklı ve imparatorluğu bölmek için araç olarak kullanılan bu tarikatlar iyi incelendiğinde tasavvuf'un öğretilerinden bi-haber oldugunu ve yahudi mistisizmindekine oldukça benzer yorumlarını görmek mümkündür..

  velhasılı tekkeler 16. yy öncesi ve sonrası olarakdegerlendirildiğinde iki farklı sonuç çıkar ve akşemseddin hacı bektaş gibi alimleri bir yana koymak gerekir ..