şükela:  tümü | bugün
 • serdar turgutun gündeme getirdiği ararejim hödösü..
 • ülke meselelerini ideolojik düzlemden ziyade teknik düzlemde ele alan; partizan değil, mühendis kafalı; apolitik kimlikli şahıs. az laf, çok iş üretirler, ya da öyle olmaları beklenir.
 • her milletvekili siyasi yapı içerisinde bir teknokrat kimliği taşımalıdır. teknotrat diye bir kavram yoktu eskiden. çünkü yöneticiler zaten bu sıfata sahip kişiler olmalıdır. yurdun geneline bakıldığında çözüm üreten insan özelliğinden uzak kişilerin yönetici olduğunu görüyoruz. bu da elbette oldukça can sıkıcı. çünkü sefil kafalar siyasi kavga vermekten memleketin sorunlarına çözüm bulamıyorlar. işte teknokrat kimlik yukarıda da okunduğu üzere yeni çağda kafaları değiştirmemiş ülkelerin siyasi olmayan yönetim bilincine doğru ilerlemesinin bir göstergesidir.
  ancak takdir etmesem de doğru bulduğum bir şey var ki teknokrasi , monarşik bir yapının uzantısıdır. makyavel 'in prens i , demokraside çokoprense dönüşebilir. ancak ve ancak siyasi oluşum içinde partiler üstü bir demokrasi anlayışı kabul gördüğü takdirde anlamlı olur.
  prens siyasete karşı değil halka karşı sorumludur. ama kimse prense oy veremiyorsa demokrasiden sözedilemez. halk desteği olmayan teknokrat yönetimler düşünülemez.
 • "bütün mimarlar yüksek, mühendisler de
  bir sen alçak kaldın ey sinan usta!"

  der cemal süreya "teknokratlar" isimli şiirinde...
 • insan etkenine yeterince önem vermeden ekonomik alanda kurumsal incelemelere dayanan devlet adamı...kemal derviş iyi bir örnektir
 • 90'lı yılların ortalarında, daha sonraları mizan dergisini de çıkaran itü (özellikle fizik mühendisliğinden) öğrencilerinin çıkardığı bir fanzinin adıdır. birkaç yıl sonra ömer tacir ve yeni öğrencileri* tarafından oğuz atay özel sayısı olarak ikinci sayısı çıkmıştır. sonrasını bilemiyorum.

  ayrıca alternatif bir yönetim şeklidir. uydurma değildir.
 • teknokrasiden yana olan; teknokrasi içerisinde yer alan, yönetici konumundaki mühendis, mimar, teknisyen, iktisatçı vb. elemanların ortak adı; ekonomik mekanizmaların teorik incelenmesine dayanan ancak insan etkenini her zaman yeterince göz önünde bulundurmayan devlet adamı veya memur..*
 • türkçe teknoloji haberlerinin derlendiği techmeme tarzında bir blog. özellikle rss, twitter, vb. haber kaynaklarından yorulanlar için günün önemli teknoloji haberlerine ulaşmak için birebir:
  http://teknokrat.miglate.com/
 • batının sırlarını elde ettiğini sanan bir teknokrat zümresinin siyasi hayatımıza hükmetme isteğinin yarattığı tehlike, hala devam etmektedir.