şükela:  tümü | bugün
 • 81-et-tekvîr

  mekke'de inmiştir, 29 (yirmidokuz) âyettir. sûrenin başında güneşin dürülmesinden söz edilmiş ve adını da buradan almıştır. sûrenin söz dizisinde, ihtiva ettiği konuya ilişkin anlamları yankılandıran ve güçlendiren mükemmel bir musikî taklit edilemez bir âhenk vardır.

  rahmân ve rahîm (olan) allah'ın adıyla.

  1. güneş katlanıp dürüldüğünde,

  2. yıldızlar (kararıp) döküldüğünde,

  3. dağlar (sallanıp) yürütüldüğünde,

  4. gebe develer salıverildiğinde,

  5. vahşî hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde,

  6. denizler kaynatıldığında,

  7. ruhlar (bedenlerle) birleştirildiğinde,

  8. diri diri toprağa gömülen kıza, sorulduğunda,

  9. "hangi günah sebebiyle öldürüldü?diye.

  10. (amellerin yazılı olduğu) defterler açıldığında,

  11. gökyüzü sıyrılıp alındığında,

  12. cehennem tutuşturulduğunda,

  13. ve cennet yaklaştırıldığında,

  14. kişi neler getirdiğini öğrenmiş olacaktır.

  15. şimdi yemin ederim o sinenlere ,

  16. o akıp akıp yuvasına gidenlere,

  17. kararmaya yüz tuttuğunda geceye andolsun,

  18. ağarmaya başladığında sabaha andolsun ki,

  19. o (kur'an), şüphesiz değerli,bir elçinin (cebrail'in) getirdiği sözdür.

  20. o elçi güçlü, arş'ın sahibi (allah'ın) katında çok itibarlıdır.

  21. o orada sayılan, güvenilen (bir elçi) dir.

  22. arkadaşınız (muhammed) de mecnun değildir.

  23. andolsun ki, onu (cebrail'i) apaçık ufukta görmüştür.

  24. o, gaybın bilgilerini (sizden) esirgemez.

  25. o lânetlenmiş şeytanın sözü de değildir.

  26. hal böyle iken nereye gidiyorsunuz?

  27. o, herkes için, bir öğüttür,

  28. sizden doğru yolda gitmek isteyenler için de.

  29. alemlerin rabbi allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.
 • kıyamet ve vahiy - peygamberlik gerçegini ele alan suredir.
  gariptir ki ve bir o kadar etkileyicidir ki bol bütçeli hollywood filmlerine kaynak olabilecek kıyamet betimlemelerine sahiptir.
  kelime anlamı olarak tekvir yuvarlak sekle sokmak demektir ki güneşin dürülmesinden söz edilerek ismini buradan almıştır.
 • olağanüstü bir poetik gücü olan sure. (bkz: tövbe de) arapça bilmeyenler için bile surenin taşıdığı müzikalite dikkate değerdir. bu ahenkli söyleyişi gösterebilmek bakımından ayetleri latin (ş'li, ç'li) alfabesiyle ve mealiyle yazıyorum.

  1) izeşşemsü küvviret
  güneş dürüldüğünde
  2) ve izennücumünkederet
  yıldızlar karardığında (ışıkları söndüğünde)
  3) ve izelcibalu süyyiret
  dağlar yürütüldüğünde
  4) ve izel'ışaru 'uttılet
  gebe develer başıboş bırakıldığında (zenginlik işareti tabi bu develer)
  5) ve izelvuhuşu huşiret
  vahşi hayvanlar haşrolunduğunda
  6) ve izelbiharu sücciret
  denizler kaynayıp taştığında
  7) ve izennüfusu züvvicet
  ruhlar bedenlerle eşleştirildiğinde
  8) ve izelmev'udetu süilet;
  mev’ude (diri diri toprağa gömülen kız?)’a sorulduğunda
  9) bieyyi zenbin kutilet
  "hangi günahı ile öldürüldü?” diye.
  10) ve izessuhufu nuşiret
  dürülen sayfalar neşrolduğunda (açıldığında)
  11) ve izessema'u küşitat
  gök sökülüp yerinden alındığında
  12) ve izelcahıymu su'(ğğ)'ıret;
  cehennem tutuşturulup alevlendirildiğinde
  13) ve izelcennetü üzlifet
  ve cennet yaklaştırıldığında
  14) 'alimet nefsün ma ahdaret
  her nefs ne getirdiğini bilecek
  15) gela uksimu bilhunnesi
  and olsun ki o pusup kalanlara
  17) velleyli iza as'ase
  usulca kaybolup gizlenen gezegenlere
  18) vessubhı iza teneffes
  ve ağaran sabaha and olsun ki
  19) innehu lekavlu rasulin keriym
  kuran elbette değerli bir elçinin sözüdür (cebrail)
  20) ziy kuvvetin 'ınde ziyl'arşi mekiyn
  o ki arş-ı alada itibar sahibidir
  21) muta'ın semme emiyn
  o sayılan, itaat edilen bir elçidir
  22) ve ma sahıbuküm bimecnun;
  yoldaşınız ve sahibiniz muhammed aklı örtük olmayandır
  23) ve lekad reahu bil'ufukılmübiyn
  and olsun ki onu cebrail apaçık ufukta gördü
  24) ve ma huve 'alelğaybi bidaniyn
  o size görülmeyenden haberler verir
  25) ve ma huve bikavli şeytanin raciym
  kuranı şeytanın lanetlenmiş sözü sanmayın
  26) feeyne tezhebun
  o halde (kur’an’ı bırakıp) nereye gidiyorsunuz?
  27) in huve illâ zikrun lil'alemiyn
  bilinsin ki o herkes için bir öğüttür
  28) limen şae minküm en yestekıym
  yoldan sapmamak dileyenler için de
  29) ve ma teşaune illâ en yeşaallahu rabbül'alemiyn
  ve fakat neye yarar alemlerin rabbı dilemedikçe sizin dilemeniz
 • 'alemlerin rabbi allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz' diye bitişiyle noktaya ihtiyaç duymayan bir suredir.
 • dürmek anlamında arapça kelime.
 • toplama, toplanma, bir araya gelme anlamları vardır.
 • etkileyici bir sure. pek inançlı biri olduğum söylenemez fakat, benim gibi olanlara dahi okuyunca bir, "hmmm" çektiriyor. kim yazdıysa saygılar.
 • 8. ve 9. ayette eli ayağı titretir.