• roma'da terra mater adi da verilen ve yunan tanricasi gaia ya da ge ile ozde$le$tirilmi$ besleyici toprak tanricasi.
  • bugün, iskenderun limanına askeri araçları indiren 47 bin grostonluk amerikan gemisi. besleyici ama nereyi, kimi besleyeci...
  • (bkz: telus)
  • (bkz: tellür)
  • festivali 15 nisanda kutlanan bir roma tanrısı.
  • shell firmasının hidrolik yağ serisinin adı.
  • 32, 37, 46 ve 68 numara viskoziteye sahip hidrolik yağlardan oluşur
  • (bkz: tellurian)
  • tellus yada bir diğer adıyla terra mater kelime olarak toprak ana anlamına gelen bir sözcüktür ve roma mitolojisinde tüm tanrıları ve evreni yaratmış olan toprak ana anlamını taşır. birçok mitolojide buna benzer bir ‘herşeyin yaratıcısı’, ‘tanrıların babası’ kavramı vardır örneğin tellus’un yunan mitolojisindeki karşılığı yeryüzünün cisimleşmiş hali, tüm tanrıların anası, doğa ana olan gaia’dır. iskandinav mitolojisindeki karşılığı vücudundan dünya insanlar ve tanrılar yaratılmış olan dev ymir’dir. örneğin türk mitolojisindeki karşılığı gök tanrı ve onun ardından gök tanrı haricinde herşeyi yaratmış olan kayra han’dır. tüm mitolojilerde başlangıçta var olan bir ana yaratıcı hikayesi olmuştur tellus veya terra materde roma mitolojisinde bu anlama gelen bir kavramdır.
  • roma mitolojisinde tanrıların yaratıcısı olarak bilinir. terra mater ve tellus mater latince'de toprak ana anlamına gelir.
hesabın var mı? giriş yap