• uzun bir sure icin, iyice, dozaji a$mi$ olacak $ekilde, surekli...
    "-bu $ehre temelli kalmak icin geldik..." (surekli anlaminda)
    "-bu kadin temelli kafayi yemi$" (iyice anlaminda)
  • polatlı'ya 15 20 km uzaklıkta, sıfır adet ağaç, bir adet gölet, bir adet süper!market, bir adet belediye binası, ve yaklaşık otuz adet emlakçıdan ibaret olan bir yer.
  • bulgaristan'dan göç eden türklerin bir bölümünün yerleştirilmesi için sıfırdan inşa edilmiş "örnek köy"ün bulunduğu yerleşimdir. örnek köy'ün alan seçimi ve inşaasının kararını atatürk bizzat kendi verdiği için ata'nın köyü olarak da bilinmektedir. zamanın geleneksel inşaat bilgisine göre şaşırtıcı detaylara sahip konutlar da ata'nın evleri olarak bilinmektedir. örnek köy hilal şeklinde gelişmiş parsel dokusu ve merkezinde yıldız şeklinde bir havuz olarak planlanmıştır. fakat yıldız biçimli havuz daha sonra yıkılmış ve bu alana bir lojman binası inşaa edilmiştir. günümüze kadar korunan örnek köy bugün rant baskısı altında belki de son yıllarını yaşamaktadır.
  • atatürk'ün meşhur "hattı müdafa yoktur sathı müdafaa vardır,o satıh bütün vatandır" direktifini verdiği yer. belde belediyesi akp'li olmasına rağmen kapanıyor, vatandaş isyanda