şükela:  tümü | bugün soru sor
 • gerçek adı, doğum ve ölüm tarihleri, kimliği bilinmeyen temennayi'nin onbeşinci
  yüzyılda yaşadığı sanılıyor. doğum ve ölüm tarihleri bilinmiyor. ancak temennayi'nin
  sakalını, kaşını bıyığını tıraş edip(çardarp) köylerde, kentlerde dolaştığı biliniyor.
  kayseri'lidir. latifi, tezkeresinde, onun "ruhlar göçüne" inandığını bildirir. baki'nin yaşamına ait bir dergide temennayi'nin, son dönemlerinde cezbeye kapıldığı bilinmektedir. hurufi yönü ve inançları ağır basan coşkulu bir bektaşi ozanıdır.

  "cami - ün - nezair" de şu nefesi mevcuttur:

  şol kadar göstermiştir bana devran gönlümü
  kim sanurdum görmek olmaz çeşm - i insan gönlümü
  bilmezem kim bu cihan içre vücudu yok mudur
  yoksa vardur çerh benden kıldı pinhan gönlümü
  ey acep kadir olub bir gün giyem mi ben anı
  kaddi bala kendi ziba cana ol can gönlümü
  berr ü bahr içre sadef var intizar üzre durub
  ağzım açub gözedirem ab - ı nisan gönlümü
  ruma şah u padişah olmuşca hürrem olurem
  beni asdarvan çıkarıb kılsa ihsan gönlümü
  sofi kalender ol kazıt saçı sakalı
  sana bu bir tuzaktır gider bu kıl ü kaali

  çeşm: göz
  çerh: felek
  kadd - i bili: uzun boylu
  zibi: parlak
  berr ü bahr: kara ve deniz
  ab - ı nisan: nisan yagmuru, söylenceye göre, nisan ayında sedefler, deniz dibinden su yüzüne çıkıp, yagmur danelerini içine alıp sedef yaparmış.
  hurrem: şen, neşeli
  kıl ü kaal: dedikodu.