• devretmek. alacakların ya da borçların devredilmesi.
  (bkz: alacağın temliki)
  (bkz: borcun temliki)
 • bir hakkın başka birine geçirilmesi.
 • ing. assignment
 • türk dil kurumu sözlüğüne göre:

  is. (temli:ki) esk. 1. mülk olarak verme. 2. huk. bir hakkın diğer bir kimseye geçirilmesi.

  yozgat ili, şefaatli ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
 • borçlar kanunu 162. maddeye göre alacaklının borcu borçlunun bilgisi ve rızası olmaksızın, 3. bir şahıs veya kuruma devredebileceği şeklinde tanımlanmış alacağın devri işlemidir.temlik işlemi ülkemizde genellikle bankalardan varlık yönetim şirketlerine aktarılan kredi,kredi kartı gibi icra işlemleri başlamış borçlardan kaynaklanmaktadır.
 • "sözlükte "bir şeyi birine mülk olarak vermek, birini kral, melik yapmak" anlamlarına gelen temlik, fıkıhta sözlük anlamına uygun olarak, malın birine mülk olarak verilmesini ifade etmektedir. bu anlamdaki temlik, zekat olarak verilecek malda şart koşulmuştur. bu nedenle alacağın ıskatı bir temlik olmadığı için zekat vermek olarak kabul edilmemiştir.
  temlik ıvazlı ve ıvazsız olmak üzere ikiye ayrılır. ıvazlı temlik, alışverişte olduğu gibi bir bedel karşılığı verilen maldır. ıvazsız temlik ise, zekat, sadaka, hibe gibi tasarruflardır. bunun dışında, temlik kavramı mecaz olarak, erkeğin boşama hakkını eşine vermesi için de kullanılmaktadır. "
  http://www.diyanet.gov.tr/…aroku.asp?id=1873&harf=t