şükela:  tümü | bugün
 • ayırt etme gücü... akla uygun hareket etme...

  eğer bir kişi temyiz kudretine sahip değilse fiil ehliyeti yoktur.
  temyiz kudretini ortadan kaldıran unsurlar; yaş küçüklüğü*, akıl hastalığı, akıl zayıflığı, geçici zihin (irade) bulanıklığı...

  temyiz kudretine sahip olmayan kişilerin eylemleri hukuki sonuç doğurmaz, yaptıkları hukuki işlemler geçersizdir.

  kanuni temsilcilerinin işlem sırasında bizzat katılımı ve işlemi bizzat gerçekleştirmesi gerekir; temyiz kudretine sahip olmayan kişi tarafından yapılan eyleme sonradan onay vermesi butlan sebebidir.
 • sanıldığı gibi yaş küçüklüğü kişinin temyiz kudretine sahip olmaması sonucunu her olayda doğurmaz. örneğin 17 yaşında, akıl hastalığı veya akla uygun davranmasını engelleyen herhangi bi sorunu olmayan bir kişi, eylemlerinin sonucunu bilebilecek ve bu sonuçlara göre davranabilecek durumdadır.
 • eski medeni kanunu'muzun "makul surette hareket etmek iktidarı" olarak tanımladığı ve fiil ehliyetini haiz kabul edilmek için gerekli olan şarttır. diğer şartlar ise kısıtlı olmamak ve reşit olmaktır.
 • kanunda olumsuz olarak tanımlanmıştır. bunun nedeni varlığının kural, yokluğunun ise istisna olmasıdır.

  tmk/madde 13.- yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes, bu kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir.
 • (bkz: mümeyyiz)
  (bkz: gayri mümeyyiz)