1. kime kismet olacagi bilinmeyen, son yolculuk hazirligindaki cansiz beden yatagi. olumdur bu kimini ateste kul eyler, kimini deryada denizde yok eder.
  2. farsça tenşuy sözcüğünden gelir. ten: gövde, şuy: yıkayan. buradan tenesir...
    şuy sözcüğünün dilimize şır olarak girdiği başka sözcükler de vardır. sözgelimi, giysi yıkama anlamındaki came-şuy'dan, camasir ...