şükela:  tümü | bugün
  • miras hukuku'na göre, murisin yaptığı tasarrufla saklı payı ihlal edilen mirasçı tarafından, yapılan tasarrufun saklı pay oranında indirilmesi için açabileceği davadır.

    "saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar, mirasbırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini dava edebilirler." mk.560

    "tenkis davası açma hakkı, mirasçıların saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın açılması tarihinin üzerinden on yıl geçmekle düşer." mk.571
  • saklı payı ihlal edilen mirasçının açtığı dava.

    türk medeni kanunu madde 560 ve devamındaki hükümlerde düzenlenmiştir.
  • bu davayı açan meslektaşların önce bir mirasçılık belgesi alıp dosyaya eklemesi rica olunur. taşınmazların ölüm anındaki değerlerinin tespit edilmiş olması şarttır. sabit tenkis oranı için ayrıca taşınmazların karara yakın tarihteki değerleri de tespit edilmiş olmalıdır. bütün bunlar mali bilirkişinin görevidir. bu şekilde dosyanın dört defa bilirkişiye gitmesi ve bilirkişinin dosyayı duruşmaya yetiştirmek için iki ayağının bir pabuca girmesi engellenebilir.
  • geçerli bir biçimde mirasçılıktan çıkarılan kimse, mirastan pay alamayacağı gibi; tenkis davası da açamaz.