şükela:  tümü | bugün
 • bir adliye deyimi.ayrıca,duruşma hazırlığı tutanağı da denir.

  mahkemelerde dava açıldığında,davanın çeşidine göre yargıç :

  ceza davalarında-şikayetçi ve sanığın (varsa vekillerinin) davetiye ile çağrılmasına (sanık tutuklu ise tutukevinden getirtilmesi için savcılığa yazı yazılır),
  varsa tanıkların çağrılmasına,sanığın doğum ve adli sicil kayıtlarının getirtilmesine,varsa başka belge ve bilgilerin getirtilmesine,duruşmanın hangi gün ve saatte yapılacağına

  hukuk davalarında-taraflara çağrı kağıdı çıkarılmasına (varsa vekillerine de ),dava dilekçesinin karşı tarafa tebliğine,diğer getirtilmesi gereken belge ve bilgilerin getirtilmesine,duruşmanın hangi gün ve saatte yapılacağına
  karar verir.

  karar yargıç ve katip tarafından imzalanır.buna da tensip tutanağı denir.
 • yeni usul kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile tartışmalı bir hal alan hukuki belgedir.
 • bazı hukuk mahkemelerince hazırlanan tensiplerde davalı tarafa cevap dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaları ispat için 50 tl gider avansını mahkemeye yatırmasının şart koşulduğu da görülmektedir. e iyi de hani herkes davasını ispatla mükellefti. ispat yükü davacıdaysa neden davalıya masraf yaptırılır ki.
 • iddianemenin kabulünden sonra duruşma öncesi ilk yapılan kayıt.
 • tedbir taleplerinin olumlu cevap bulması halinde yalanan zabıttır.
 • sanırsam ki ön inceleme tutanağı da denmesinde bir sakınca yoktur.

  (bkz: preliminary proceedings report)
 • ceza veya hukuk mahkemesinin hukuki sorunu veya uyuşmazlığı tanımladığı, taraflardan davanın somutlaştırılmasına yönelik olarak delil ve tanık sunmalarına karar verildiği duruşma öncesi zabtıdır