*

şükela:  tümü | bugün
 • ısı degisimleriyle (ısıtma-sogutma) sekil verilirken dogru calisma sartlarinda bozunmayan polimerler.
 • polimerlerin kolaylıkla kullanışlı şekillere sokulabilen özel bir grubudur.
 • poliamid
  polikarbonat (pc)
  polietilen (pe)
  polipropilen (pp)
  polistiren (ps)
  poliimid (pi)
  polifenilenoksit (ppo)
  polifenilensülfit (pps)
  polisülfon (psu)
  polivinilklorit (pvc)
  poliüretan (pu)
  politetrafluoroetilen (ptfe)
  etilen-tetrafloroetilen kopolimeri (etfe)
  perfloro alkoksialkalin (pfa)
  akrilonitril-butadien-stiren terpolimeri (abs)
  stiren-akrilonitril (san)
  poliasetal, polioksimetilen (pom)
  polipropilenoksit (ppox)
  polieterblokamit (peba)
  polietereterketon (peek)
  polieterimid (pei)
 • pek çok çe$idi olsa da mühendislerin en çok kullandıkları $unlardır:

  (bkz: akrilonitril butadien stiren) (abs)
  (bkz: poliamid) (pa – nylon)
  (bkz: polietilen) (pe)
  düşük yoğunluklu polietilen (aype)
  yüksek yoğunluklu polietilen (yype)
  çok yüksek mol ağırlıklı polietilen
  (bkz: polikarbonat) (pc)
  (bkz: polipropilen) (pp)
  (bkz: polivinil klorit) (pvc)
  (bkz: polimetilmetakrilat) (pmma)
  (bkz: poliasetal) (pom)
  (bkz: termoplast poliester) (pet/pbt)
  (bkz: polisülfon) (psu)
 • ısıyla eriyen ve tekrar katılaştırılan plastik çeşidi. pratikte, sonsuz kere bu işlem tekrarlanabilir.
 • mühendislik plastiği olarak da bilinir. bir kere eritildikten sonra enjeksiyon kalıplama ve ekstrüzyon gibi yaygın kullanılan tekniklerle hemen hemen her türlü şekilde kalıplanabilirler. termoplastik grubuna giren polimerlere örnek olarak polietilen, polipropilen, poliamid, polistiren, poli(vinil klorür), ve polikarbonat verilebilir. bu sınıftaki polimerlerin kullanım alanları geniştir ve özellikle farklı mühendislik uygulamalarında sıklıkla tercih edilirler.
 • termoplastikler ısıtıldığında yumuşar, ısıtılmaya devam edilirse sıvılaşır ve soğutulduğunda sertleşir. yani süreç tamamen geri dönüşlü ve tekrar edilebilirdir. moleküler seviyede, sıcaklık yükseldikçe, ikincil bağlar, artan molekül hareketleriyle azalır ve uygulanan gerilmelerin etkisiyle komşu moleküller arasında göreceli hareket başlar. geri dönüşsüz bozulma, erimiş polimerin çok yüksek sıcaklıklara çıkarılmasıyla oluşur. dahası, termoplastiklerin çoğu kısmen yumuşaktır. çoğu lineer polimerler ve esnek zincir yapısına sahip dallanmış yapılı polimerler termoplastiktir. yaygın olarak bilinen termoplastik örnekleri; polietilen, polistiren, polietil tereftalat ve polivinil klorit.
 • latince “ısı ile şekillendirilebilen” anlamına gelir. katı madde tekrar ısıtılıp eritilebilir ve soğutulup katılaştırılabilir. uygun çözücülerde çözünebilir ve böylece “çözücü döküm” gibi yöntemlerle şekillendirilebilirler.
 • polietereterketonun (peek) dahil olduğu polimer ailesi.

  peek'un karbon ve cam elyaflarla birleşiminden oluşan kompozitler havacılık endüstrisinde kullanılmakta ve hızlı, otomatik üretim yöntemleriyle üretilebilmektedir.

  (bkz: press molding)
  (bkz: stamp forming)
  (bkz: automated fiber placement)
  (bkz: automated tape winding)
 • savunma sanayinde özellikle havacılık için vazgeçilmez olan hafif ve yanmayan plastikler.

  https://savunma-sanayi.com/…termoplastik-kullanimi/