şükela:  tümü | bugün
  • cenâb-ı hakk’ın kur’ân’ı nasıl okumamız gerektiği konusundaki murâdını bildiren anahtar kelimedir ‘tertil ’ ki; “peşi sıra ve mânâlarını açıklayarak oku” şeklinde anlaşılmıştır. efendimiz’in (sas), kur’ân’ı okuyuş tarzının harf harf olduğu da rivâyet edilmektedir. (şerh-i zürkânî, i-400). ibn abdilber, ‘tertîl’ üzere okuma yapmaksızın kur’ân’ın gerçek mânâsıyla anlaşılamayacağını, tedebbür edilemeyeceğini de söylemektedir ki kayda değer bir bilgidir. (temhîd li’bn-i abdilber, vi- 222) ebu’l-abbâs da; “tertîl’in; ‘tahkîk, tebyîn ve temkîn’ anlamından başka bir anlamını bilmiyorum” (lisânü’l-arab, ii-265). diyerek ‘çok oturaklı bir okuyuşa’ vurgu yapmaktadır.
  • okuyucunun, okunacak kur’ân metninin harf ve kelimelerinin haklarını tam verebilmek ve tezyînatlarını en güzel şekilde gerçekleştirebilmek için tecvid disiplini doğrultusunda yavaş yavaş doğru telaffuzla seslendirip, o metnin içeriği ile verilmek istenen mesajı düşüne düşüne büyük bir kalp huzuru içerisinde okumasıdır.
  • bir şeyi güzel, düzgün ve tertip ile kusursuz bir şekilde açık açık, hakkını vererek açıklamaktır. kur’ân’ı tertil üzere okumak; kur’ân’ı her harf, kelime, tertip ve manasının hakkını vererek, eda ve seda ile tecvit kurallarına uyarak, güzel, düzgün ve kusursuz bir şekilde ağır ağır ve tane tane okumaktır. peygamberimiz (s.a.s) kur’ân’ı tertil ile okumanın önemini şöyle dile getirmiştir: “(kıyamet günü) kur’ân okuyan kimseye şöyle denir: oku, yüksel ve dünyada kur’ân’ı tertil ile okuduğun gibi (şimdi de) tertil ile oku. senin cennetteki derecen, mevkiin okuduğun ayetlerin sonuncusuna göredir.” (ebu dâvûd, salât, 355) bu hadis-i şerif, hem kur’ân’ı tertil okumanın gerekliliğini hem de çok kur’ân okumanın önemini ifade etmektedir. “kur’ân’ı güzel ve kolay bir şekilde okuyan kimse şerefli ve sadık yazıcı meleklerle beraberdir.” (buharî, tevhîd, 52) bu kelime kur'ân'da iki âyette geçmiştir. yüce allah, furkân sûresinin 32. âyetinde, kur'ân-ı ağır ağır okuduğunu (parça parça indirdiğini) bildirmiş ve müzzemmil sûresinin 4. âyetinde ise peygamberimize, dolayısıyla her mümine, "...kur'ân'ı tertil ile oku" buyurmuştur.