şükela:  tümü | bugün
 • mulkiyetin kime ait oldugunu gosteren tapu kutugu kaydıdır.bir taşınmazın üzerinde bulunan ayni haklar tapu sicil defterine tescil edilmelidir ki malın uzerinde bir hak varsa 3. kişiler bunu öğrenebilsindir.
 • tapu kutugunde veya kayit defterinde kayitli bulunan bir tasinmaz (arsa/arazi/tarla/ev/apartman vb.) uzerinde bir ayni hakkin* dogmasi, kazanilmasi degistirilmesi ve ortadan kaldirilmasi amaciyla yapilan kayittir.
 • her türlü resmi sicil ve kayıt için mümkün olan, kayda geçirme anlamına gelen hukuk terimi.
 • onay anlamına da gelir
 • ticaret sicilinde tescil istemi dilekçe ile yapılır ve kanunda aksine hüküm bulunmadıkça tescili isteme süresi 15 gündür.. ttk madde 29-30/1
 • türkçe karşılığı olan bir hukuk terimidir.

  (bkz: kütüklem)
 • ayni hakların tapu kütüğüne yazımını ifade eder. (bkz: kurucu tescil) ve (bkz: bildirici tescil) olmak üzere iki tür tescil vardır.
  kurucu tescil;resmî senedin kural olarak tapu görevlisi tarafından düzenlenmesinin hemen ardından mülkiyetini devredenin veya sınırlı ayni hak kurup başkasına devredenin tescil talebinde bulunmasıdır. kurucu tescil devren iktisap ve tesisen iktisap hallerinde söz konusu olur. kurucu tescil,tasarrufa konu olan taşınmaz malikinin yazılı beyanı üzerine yapılır
  bildirici tescilde ise ayni ayni hak önceden kazanılmıştır. tescilin görevi ayni hakkın kazanılmasını sağlamak değildir. burada tescilin görevi ayni hakkın yeni sahibini kim olduğunu belirtmektir.bildirici tescilde ayni hakkı önceden kazanan kişi gerekli belgeleri ibraz ederek tescili isteyebilir. ayrıca bildirici tescil işgal,kamulaştırma,miras yoluyla iktisap,inşai mahkeme ilamıyla kazanma,cebri icra ve kanunda belirtilen diğer hallerde gerekli olur
 • (bkz: tescilli)