şükela:  tümü | bugün
 • aci, ofke, heyecan gibi duyguları yati$tirmak, dindirmek.
 • sakinleştirmek (bkz: müsekkin)
 • somewhere there’s a someone who can soothe me * der ya morrissey, işte bir yerlerde öyle bir şeyin mevcut olma halidir.
 • arapça "durgunluk" anlamındaki "sükûn" kökünden geçişlilik anlamı veren tef'îl kalıbında türetilmiş teskîn "sakinleştirmek" kelimesinin türkçe etmek yardımcı fiiliyle kullanılan hâlidir. bu fiilin fâili yani öznesi "müsekkin"dir.

  "durgun" anlamında sâkin kelimesi, "oturulan yer" anlamında meskûn, "oturanlar, sakinler" (apartman sakinleri) anlamında sekene kelimesi de yine sükûn kökünden gelmektedir. "durgunluk" anlamındaki sükûnet de buradan gelir.

  "sessizlik" anlamındaki sükût ile karıştırılmamalıdır.

  arapça "oturma" anlamına gelen kelime ise cülûs'tur. "oturum" anlamında celse ve "oturulan yer" anlamında meclis bu köktendir. diğer bir "oturulan yer, meclis" anlamındaki divan sözü ise farsçadır.

  "sakinlik" demişken doğu toplumlarının tefekküründe nedense akıllı olmak sessiz sakin olmak ile ilişkilidir. 'uslu' kelimesi eski türkçe "akıl" anlamına gelen "us" sözünden türetilmiştir. uslu, yani akıllı olan çocuk kültürümüzde sessiz, sakin olan, yaramazlık yapmayan çocuktur.

  "akılsız başın cezasını ayak çeker." bir nevi bu tefekkürün bir tezahürü. belki doğrudan bunu ifade etmek için kullanılmıyor ama akılsız bir insanın hareket etmeye mecbur olacağı ifade ediliyor.

  akıl, aslen arapça "deve bağı" demektir, yine bağlılık, sakinlik, durgunluk ifade eder. akıllı anlamında âkil, akla yatkın anlamında ma'kûl, bugün pejoratif bir anlamla kullanılan aslen "akıllılar" demek olan ukalâ sözü de bu 'akıl' kelimesinden türetilmiştir. (not: arapça "yemek yeme" anlamındaki 'ekele' kelimesinden türetilen ve "yiyen, yiyici" anlamındaki âkil farklıdır)

  yine akıllı anlamındaki arapça "zekî" sözü zekâvet kelimesinden gelir. "çok zeki" anlamındaki "dâhi" sözü ise yine arapça dehâet sözünden gelir. (not: türkçe dahi anlamındaki edat ile karıştırılmasın, onun kökeni için: (bkz: #66365670))

  farsça "akıllı" anlamındaki kelime ise "zîrek"tir.
 • ibranice merak ettiğim diller arasında farsça büyülüyor beni ama her dil asil ve güzeldir. dil yaşadıkça yaşar insan.